Protektorát (lat. protectio - ochrana) je označenie pre formu štátneho zriadenia. Ide o formálne autonómny štátny útvar, ktorý je pod ochranou alebo priamou správou iného štátu, prípadne spoločenstva štátov. Protektoráty bývajú zriadené buď na základe medzinárodnej zmluvy, alebo tak, že dovtedajší suverénny štát strpí jeho jednostranné vyhlásenie zo strany ochrancu (silnejšieho štátu). Ide o medzistupeň medzi kolóniou a plne suverénnym štátom, pretože vzťah medzi protektorátom a ochraňujúcim štátom je stále medzinárodnoprávny.[1]

V protektorátoch síce jestvuje autonómna štátna správa, tá je však podriadená protektorovi či nejakému inému správcovi, ktorého dosadzuje ochraňujúci štát. V stredoeurópskom povedomí figuruje najväčšmi Protektorát Čechy a Morava z obdobia druhej svetovej vojny. Vo svete je známy napr. prípad Sudánu, ktorý bol spoločným protektorátom Veľkej Británie a Egypta v rokoch 1899–1956.

Referencie upraviť

  1. Protektorát mezinárodní. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. (Beckovy odborné slovníky.) ISBN 978-80-7400-059-1. (po česky)

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Protektorát na českej Wikipédii.