Protifašistický bojovník

Toto je článok o odporcoch fašizmu. O slovenskom časopise pozri Protifašistický bojovník (časopis).

Protifašistický bojovník je aktívny odporca fašizmu. V bežnej reči sú za protifašistických bojovníkov považovaní aj odporcovia nacizmu.

Na Slovensku upraviť

Za protifašistického bojovníka sa na Slovensku označuje hlavne osoba, ktorá sa zapojila do protinacistického odboja, alebo počas Slovenského národného povstania aktívne podieľala na bojoch proti nacistickým vojskám a ich spojencov na území Slovenska. Sú sem zaraďovaní aj vojaci 1. čs. armády, vojakov bojujúcich po boku Červenej armády (Prvý česko-slovenský armádny zbor v ZSSR), príslušníkov letectva, partizánov a mnohých iných.

Ako protifašistický bojovník sa označuje aj nepriamy účastník bojov, ktorý napomáhal aktívnym bojovníkom.

Pozri aj upraviť