Protoplazma alebo plazma je živá hmota bunky.

Delí sa na:

Termín prvý raz použil roku 1839 Jan Evangelista Purkyně.