Prototyp

rozlišovacia stránka

Prototyp môže byť:

  • všeobecne: prvotný model, pôvodná forma, ktorá následne slúži ako vzor pre veci rovnakej kategórie.
  • vo výrobe a technike: výrobok, stroj a podobne, ktorého výroba a funkčnosť neboli ešte vyskúšané v prevádzkových podmienkach, pozri prototyp (výroba)
  • v polygrafii: skúšobný výtlačok, prvý výtlačok
  • v metrológii: etalón
  • v sémantike: vzorný príklad významovej kategórie, s ktorým sa potom porovnávajú ďalšie významy a podľa ich blízkosti rozhoduje, či do tej istej kategórie patria tiež, pozri prototyp (sémantika)
  • v softvérovom inžinierstve: kus kódu, z ktorého sa rôznymi zmenami „klonujú“ ďalšie, pozri prototyp (softvér)
  • v psychológii: typický zástupca triedy, ktorý zahŕňa najviac vlastností pre ňu príznačných (typických)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.