Prozódia je

  • náuka o zvukovej stránke jazyka z hľadiska veršovej výstavby
  • náuka o prízvuku
  • náuka o verši
  • používali ju Štúrovci

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.