Veľprsteň

(Presmerované z Prsteň moci)

Veľprsteň alebo Jeden Prsteň nazývaný tiež jednoducho Prsteň je magický predmet z diel spisovateľa J. R. R. Tolkiena odohrávajúcich sa vo fiktívnom svete Stredozeme. Je najmocnejší zo všetkých magických prsteňov tohto sveta a ukrýva väčšinu moci hlavnej zápornej postavy trilógie Pán prsteňovSaurona.

Animácia Veľprsteňa aj s nápisom, ktorý sa na ňom dočasne objavuje po jeho vhodení do ohňa.

Veľprsteň má tvar zlatej obrúčky bez drahého kameňa a akýchkoľvek viditeľných rýh. Vďaka tomu pripomína bezvýznamné čarodejnícke prstene s malou mocou. Po vložení do ohňa sa neroztaví, v malom ohni sa ani nezahreje, ale objaví sa na ňom nápis elfským písmom v mordorskom jazyku. Ide o verš básne, ktorý znie: Privolá ich do jedného a v čiernej tme spúta. Odkazuje na to, že tento prsteň je nadradený všetkým čarodejným prsteňom a bol vytvorený na ich ovládnutie temnými silami.

 
Prepis nápisu na Veľprsteni

Významnejších magických prsteňov, takzvaných Prsteňov moci, bolo dvadsať. Z toho tri najmocnejšie vlastnia elfskí panovníci. Sedem ich malo sedem vládcov trpaslíkov, no boli buď zničené, alebo ich získal Sauron. Deväť prsteňov malo deväť ľudských mužov.

Vlastnosti

upraviť

Najvýraznejšou, no nie najvýznamnejšou magickou vlastnosťou Veľprsteňa je, že keď si ho jeho nositeľ nastokne na prst, urobí ho neviditeľným pre drvivú väčšinu vystupujúcich inteligentných bytostí. Z dlhodobého hľadiska svojmu majiteľovi tiež predlžuje život, či skôr existenciu, pretože nositeľ stráca radosť zo života. Spôsobuje však stále silnejúcu psychickú závislosť svojho majiteľa od vlastníctva Prsteňa. Jeho majiteľ má čoraz väčší problém sa ho vzdať, hoci si uvedomuje jeho negatívne vplyvy. Bilbo Bublík napríklad po desaťročiach vlastníctva Prsteňa povedal, že sa cíti roztiahnutý a riedky. Má pocit, akoby ho Prsteň sledoval, cíti nutkanie mať Prsteň nablízku, hoci sa mu to nepáči a pokúša sa ho nechávať doma. Prsteň zároveň vytvára nutkanie, aby ho jeho majiteľ používal čoraz častejšie, čím jeho moc nad ním neustále rastie. Pričastým používaním Prsteňa jeho nositeľ postupne bledne a hrozí, že zostane neviditeľným natrvalo.

Nositeľ má tiež túžbu Prsteň chrániť pred zničením, hoci bezpredmetnú – Veľprsteň odoláva všetkým pokusom o mechanické zničenie aj roztavenie. Jediné miesto, kde ho možno zničiť, sú Pukliny v Hore osudu v Mordore. V bytostiach, ktoré Prsteň uvidia, vyvoláva túžbu ho vlastniť a neváhajú pre to aj vraždiť.

Veľprsteň do určitej miery prejavuje vlastnú vôľu. Je známe, že najmenej jedného zo svojich predošlých majiteľov zradil (skĺzol mu z prsta, takže ho nepriatelia zabili), iného opustil, pretože bol pre neho neperspektívny, ďalšiemu zase akoby náhodou vkĺzol na prst. To, že samovoľne skĺzava z prsta, sa pripisuje schopnosti Prsteňa trošku meniť svoj rozmer. Veľprsteň sa snaží vrátiť k svojmu pôvodnému majiteľovi Sauronovi.

K vlastnostiam Veľprsteňa patrí aj to, že sa nedá naveky stratiť. Pokiaľ existuje, skôr či neskôr ho niekto musí nájsť.

Výskyt v knihách

upraviť

Veľprsteň sa po prvý raz objavuje v diele Hobit. Tam však ešte nie je známy ako Veľprsteň, ale postavy ho považujú za obyčajný čarodejnícky prsteň. Prsteň nájde v tmavom tuneli pod Hmlistými horami hobit Bilbo Bublík, ktorý sa stratil svojim priateľom trpaslíkom. Neskôr priateľov nájde a vďaka neviditeľnosti spôsobenej Prsteňom im niekoľkokrát zachráni život. Už vtedy ale Bilbo dlho nechcel nikomu o Prsteni povedať, čo je prvým prejavom jeho negatívneho účinku na nositeľovu dušu.

V diele Spoločenstvo prsteňa, ktoré nadväzuje na Hobita, sa stretávame s Bilbom po niekoľkých desaťročiach. Už na ňom badať ďalšie vplyvy Prsteňa – predlžovanie života, Bilbove nepríjemné pocity aj to, že klamal o jeho pôvode (tvrdil, že ho vyhral s Glochom v hre na hádanky). Toto zaujme jeho priateľa, dobrého a mocného čarodejníka Gandalfa, ktorý postupným skúmaním nadobudne podozrenie, že Bilbov prsteň je kedysi dávno stratený Veľprsteň. Prehovorí Bilba, aby sa ho vzdal predtým, ako sa naposledy vypraví na cesty. Biblov odpor a nechuť odovzdať Prsteň svojmu adoptívnemu synovi Frodovi v Gandalfovi ešte prehĺbi podozrenie, že ide o Veľprsteň stvorený temným Sauronom. Posledným dôkazom je skúška vykonaná roky po Bilbovom odchode, keď Gandalf navštívi Froda a hodí prsteň do ohňa v jeho krbe. Na Veľprsteni sa vtedy objaví nápis potvrdzujúci jeho identitu.

Gandalf zhrnie Frodovi históriu, moc a vplyv Veľprsteňa. Zároveň ho vystríha, že Sauron Prsteň intenzívne hľadá a už vie, že ho vlastnil Bilbo. Sauron vyslal svoje sily do ríše hobitov, Grófstva, aby Prsteň získali. Vystrašený Frodo sa rozhodne, že odíde z pokojného mestečka Hobitova, kde žil celé desaťročia. Postupne dospeje k rozhodnutiu, že musí prsteň odniesť na jediné miesto, kde sa dá zničiť – do Puklín osudu v hore Orodruin (Hore osudu). Vie, že ak by totiž Prsteň získal Sauron, ovládol by s jeho pomocou celú Stredozem.

Púť Hobita Froda a jeho postupne sa pridávajúcich priateľov, ktorých počet sa v knihe Spoločenstvo prsteňa postupne zvýši na deväť (to je tzv. Spoločenstvo Prsteňa), je hlavným motívom tiahnúcim sa trilógiou Pán prsteňov. Prsteň získava nad Frodom čoraz väčšiu temnú moc. Po stopách im idú okrem iných nepriateľov, ako sú ohyzdi, aj bytosti snažiace sa získať špeciálne Veľprsteň – Gloch a Prsteňové príšery. Gloch bol predošlým majiteľom Prsteňa pred Bilbom. Mal ho tak dlho, až sa z neho stal telesný i duševný netvor žijúci v temnotách jaskýň. Prsteňové príšery bolo kedysi deväť kráľov vlastniacich oveľa menej mocné magické prstene. Sauron ich však cez Veľprsteň postupne ovládol a načisto podriadil svojej vôli.

Vlastníci Veľprsteňa

upraviť
  1. Sauron - jeho tvorca a pán
  2. Isildur - kráľ, ktorý získal Veľprsteň po Sauronovej porážke. Odmietol ho zničiť, používal ho a opísal. Prsteň Isildura zradil a nechal ho umrieť.
  3. Déagol - pravdepodobne hobit. Našiel Veľprsteň v rieke Anduin, kam sa potopil po Isildurovej smrti. Nepoznal a nikdy sa nedozvedel jeho pôvod a schopnosti.
  4. Sméagol - Déagolov priateľ, ktorý Déagola zabil, keď mu odmietal darovať Prsteň. Sméagol si nahováral, že má na Prsteň nárok, pretože v deň, keď ho Déagol našiel, mal narodeniny. Považoval ho za svoj darček k narodeninám, hovoril mu "milušký". Sméagol vlastnil prsteň veľmi dlho, pod jeho vplyvom sa zmenil na odpornú bytosť Glocha.
  5. Bilbo Bublík - náhodne narazil na Prsteň neďaleko jaskyne, v ktorej sa ukrýval Gloch. V skutočnosti sa mu Prsteň chcel nechať nájsť, pretože vyčerpal Sméagolov (Glochov) potenciál. Gloch zanedlho prišiel na to, že mu Bilbo prsteň vzal, a odvtedy ho prenasledoval túžiac po pomste a získaní Prsteňa naspäť.
  6. Frodo Bublík - Bilbov adoptívny syn, ktorý sa po odhalení pravdy o Veľprsteni rozhodol zničiť ho. Než sa však tak stalo, Prsteň ho úplne ovládol a na samom konci mu nedovolil vhodiť ho do lávy v Hore osudu.
  7. Gloch - pred záverom knihy Návrat kráľa zaútočil na Froda, odhryzol mu Prsteň z ruky aj s prstom, no pri víťaznom tanci s ním padol do lávy Hory osudu, čím zničil seba aj prsteň.