Prstenec A

Prstenec A je najvzdialenejší z veľkých svetlých prstencov Saturna. Z jeho vnútornej strany sa nachádza je voľný priestor, úsek Cassini a vonkajšia hrana je blízko obežnej dráhy mesiaca Atlas. Prstenec je prerušený Enckeho medzerou so šírkou 22 % šírky prstenca. Užšia Keelerova medzera so šírkou 2 % sa nachádza pri vonkajšom okraji prstenca.

Enckeho medzera prstenca A, ktorá sa zhoduje s obežnou dráhou mesiaca Pan

Hrúbka prstenca A sa pohybuje od 10 do 30 m a jeho hmotnosť je 6,2 × 1018 kg (približné hmotnosť mesiaca Hyperion), jeho optická hrúbka sa pohybuje medzi medzi 0,4 a 1,0.

Podobne ako pri prstenci B, na vonkajší okraj prstenca A vplýva dráhová rezonancia, v tomto prípade rezonancia 7:6 s mesiacmi Janus a Epimetheus. Ďalšie dráhové rezonancie tiež rozrušujú špirálovú hrúbku vĺn prstenca A (slabší vplyv majú aj na ostatné prstence). Tieto vlny sú popisované podobnými fyzikálnymi javmi ako špirálové ramená galaxií. V tomto prstenci sa vyskytuje aj špirálové zakrivenie vĺn, ide o priečne vlnenie, ktoré je častejšie ako pozdĺžne vlnenie.

Pozri ajUpraviť