Prvá kniha Machabejcov

Prvá kniha Machabejcov[pozn 1] alebo Prvá kniha Makabejcov[pozn 2] alebo Prvá kniha Makabejčanov (skratka 1 Mach alebo 1Mak) je deuterokánonická kniha Starého zákona. Patrí medzi dejepisné knihy.

Kniha bola napísaná (po hebrejsky) okolo r. 100 – 64 pred Kr. Spomedzi kníh Starého zákona je najbližšie k modernému chápaniu historických spisov. Je to zároveň apologetický spis vyzdvihujúci Hasmoneovcov. Historické udalosti sú v knihe vysvetľované z pohľadu viery. Autor odmieta akúkoľvek helenizáciu Židov, keďže nad nepriateľmi môže národ zvíťaziť len ak je verný Bohu.

V knihe sa hovorí o udalostiach, ktoré spadajú do rokov 175 – 134 pred Kr.

Obsah knihy možno rozdeliť na tieto časti:

  1. Úvodná časť opisujúca pomery za Antiocha IV. Epifana a povstanie Židov vedené matatiášom
  2. Boj Júdu Machabejca a jeho smrť
  3. Boj za Jonatána
  4. Šimonova vláda

V rozprávaní sa nachádzajú aj poetické texty ako sú chválospevy na Júdu a Šimona[1], modlitby, žalospevy apod.

Medzi hlavné teologické témy Prvej knihy Machabejcov patria monoteizmus, úcta k svätým knihám a život podľa viery.

Poznámky

upraviť
  1. Názov Prvá kniha Machabejcov je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 1 Mach
  2. Názov Prvá kniha Makabejcov je používaný v slovenskom ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 1Mak

Referencie

upraviť
  1. porov. 1 Mach 3,3-9; 14,4-15

Literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť