Prvá vláda Zdeňka Fierlingera

Prvá vláda Zdeňka Fierlingera (iné názvy: prvá vláda Národného frontu Čechov a Slovákov, košická vláda[1]) existovala od 4. apríla do 6. novembra 1945.

Košická vládaUpraviť

Ku koncu 2. svetovej vojny prebehli rokovania medzi exilovým prezidentom Edvardom Benešom a moskovským vedením KSČ na čele s Klementom Gottwaldom. Výsledkom bola dohoda o ustanovení Národného frontu Čechov a Slovákov. Ukázalo sa tiež, že už nedôjde k presadeniu Benešovej exilovej vlády.

V Národnom fronte mala od začiatku rozhodujúci vplyv KSČ, ktorá ju využila na uľahčenie prevzatia moci. Systém Národného frontu umožňoval kandidovať do volieb v roku 1946 iba stranám združeným v tejto organizácii.

Po príchode na česko-slovenské územie schválila vláda dňa 5. apríla 1945 v Košiciach tzv. Košický vládny program. Dokument, ktorý bol označovaný za program národnej a demokratickej revolúcie a určoval zásady budúceho politického smerovania krajiny. Vtedy tiež KSČ definitívne posilnila svoju moc v krajine.

Zloženie vládyUpraviť

Strana Rezort Minister Obdobie
Československá sociálna demokracia Predseda vlády Zdeněk Fierlinger 1945
Minister priemyslu Bohumil Laušman 1945
Minister výživy Václav Majer 1945
Demokratická strana Námestník predsedu vlády Ján Ursíny 1945
Minister financií Vavro Šrobár 1945
Minister vnútorného obchodu Ivan Pietor 1945
Štátny tajomník v ministerstve zahraničného obchodu Ján Lichner 1945
Komunistická strana Československa Námestník predsedu vlády Klement Gottwald 1945
Minister vnútra Václav Nosek 1945
Minister školstva a osvety Zdeněk Nejedlý 1945
Minister informácií Václav Kopecký 1945
Komunistická strana Slovenska Námestník predsedu vlády Viliam Široký 1945
Minister poľnohospodárstva Július Ďuriš 1945
Minister ochrany práce a sociálnej starostlivosti Jozef Šoltész 1945
Štátny tajomník v ministerstve zahraničných vecí Vladimír Clementis 1945
Československá strana národno socialistická Námestník predsedu vlády Josef David 1945
Minister zahraničného obchodu Hubert Ripka 1945
Minister spravodlivosti Jaroslav Stránský 1945
Československá strana ľudová Námestník predsedu vlády Jan Šrámek 1945
Minister pôšt František Hála 1945
Minister zdravotníctva Adolf Procházka 1945
Nestranícki ministri Minister zahraničných vecí Jan Masaryk 1945
Minister národnej obrany Ludvík Svoboda 1945
Minister dopravy Antonín Hasal 1945
Štátny tajomník v ministerstve národnej obrany Mikuláš Ferjenčík 1945

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Košický program. In Procházka, Vladimír (ed.). Příruční slovník naučný. II. díl. G—L. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 640.

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť