Prvé národy (angl. First Nations, fr. Premières nations) je kanadský etnický termín označujúci skupinu domorodých obyvateľov Severnej Ameriky – indiánov a ich potomkov, ktorí žijú v Kanade. V Spojených štátoch sa tento termín nepoužíva.

Rozšírenie indiánskych jazykov v Severnej Amerike

V roku 2006 žilo v Kanade 700 000 príslušníkov pôvodného indiánskeho obyvateľstva, čo predstavovalo vyše 2 percentá celkovej populácie. Obývajú najmä provincie Ontário a Britskú Kolumbiu, no ich jednotlivé kmene a komunity žijú vo väčšine provincií.