Prvý list Korinťanom

Prvý list Korinťanom[pozn 1] alebo Prvý list apoštola Pavla Korintským[pozn 2] (skratka 1 Kor alebo 1K; starogr. Προς Κορινθίους α΄) je súčasť Nového zákona, jeden z listov apoštola Pavla, o ktorého autorstve sa nikdy nepochybovalo. Bol napísaný grécky, snáď roku 56 v Efeze[1], a už okolo roku 150 ho cituje Markiónov (Marcionov) kánon ako cirkvou uznanú knihu[chýba zdroj].

Svätý Pavol z Tarsu

List pozostáva z nasledujúcich častí[1]:

  1. Úvod
  2. Neporiadky v Korinte
  3. Odpovede na otázky Korinťanov
  4. Záver

V liste sa riešia konkrétne problémy, ktoré sa objavili v živote korintských kresťanov. Ponúka najhlbší vhľad do života, sociálnej štruktúry a bohoslužieb raného kresťanstva spomedzi Pavlových listov.[2]:255

Charakteristika

upraviť

Pavol, ktorý cirkev v Korinte pred niekoľkými rokmi založil (Sk 18,10-17), píše svoj list ako výraz starosti nad tým, čo sa v nej medzitým deje. Sťažuje si na nejednotu a spory vo vnútri cirkvi (1 Kor 1,10-4,21), na padlé mravy (1 Kor 5,1-6,20) a v druhej časti (1 Kor 7-15) rozvíja štyri témy kresťanského učenia: o manželstve, o kresťanskej slobode, o bohoslužbe a o vzkriesení Krista. Záverečne pozdravy majú dodať jeho radám aj osobný dôraz.

Hymnus na lásku

upraviť

13. hlava (kapitola) listu (tzv. Hymnus na lásku) je jednou z najcitovanejších časti Biblie[chýba zdroj] a dočkala sa aj viacerých zhudobnení (napr. Hymn o miłości od Antoniny Krzysztoń).

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.


– Prvý list Korinťanom[3]

Poznámky

upraviť
  1. Názov Prvý list Korinťanom je používaný v slovenskom rímskokatolíckom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 1 Kor.
  2. ázov Prvý list apoštola Pavla Korintským je používaný v slovenskom evanjelickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 1K.

Referencie

upraviť
  1. a b Korinťanom [listy]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 608 – 614.
  2. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9. S. 254 – 278.
  3. 1 Kor 13 (SvatePismo.sk)

Ďalšia literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť