Prvoústovce

Prvoústovce (iné názvy: prvoúste, brušnonervovce[1]; lat. Protostomia, Gastroneuralia) je vývojová vetva dvojstranovcov. Prvoústovce predstavujú podľa niektorých odhadov až 98 % druhov živočíšnej ríše.

Prvoústovce
Phylosamia ricini.jpg
Samia ricini
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Protostomia
Synonymá
Gastroneuralia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Prvoústovce v užšom zmysle (lat. Protostomia v užšom zmysle/Proterostoma) bolo v niektorých starších systémoch alternatívne označenie len najvyspelejších taxónov brušnonervovcov[2][3][4][5] - pozri nižšie uvedený tradičný systém.

ZnakyUpraviť

Pozri tabuľku uvedenú v článku dvojstranovce.

SystematikaUpraviť

Jednoduchý tradičný systémUpraviť

mnohobunkové živočíchy (Polycytozoa):[6][7]

Poznámka: Slovenské názvy tu sú oproti dobovým názvom upravené do ich súčasnej podoby.

V týchto systémoch sú prvoústovce uvádzané rozdelené na vyššie uvedené štyri kmene živočíchov.

Tradičný systém založený na telovej dutineUpraviť

prvoústovce v širšom zmysle (Protostomia):

Štetinatoústky (Chaetognatha) sa tradične väčšinou zaraďovali do druhoústovcov, preto vyššie nie sú spomenuté. Okrem toho, na rozdiel od súčasných systémov, v tomto systéme do prvoústovcov nie je zahrnutý taxón morulovce (Mesozoa).

Taxón druhotnodutinovce (Coelomata) v širšom zmysle zahŕňal aj druhoústovce (Deuterostomia/Deuterostoma). Druhoústovce sa v tomto kontexte alternatívne označovali názvom enterocoelné druhotnodutinovce (Enterocoela). Druhoústovce však nie sú predmetom tohto článku.

Zdroje tejto kapitoly: [12][13][14][4][15][16][17][18][3][19][20][5][2][21][22][23][24][6][7][25][26]

Slovenský systém okolo roku 2000Upraviť

prvoústovce (Protostomia):

Tento systém sa dlhé roky používal ako základný v slovenskej wikipédii.

Pokiaľ ide o taxonomické úrovne hlavných taxónov v uvedenom systéme:

-Pančík 2008 a Krumpál et al. 2019 označujú prvoústovce ako vývojovú vetvu, a pseduocélomáty a špirálovce ako skupiny.
-V. Franc 2005 označuje prvoústovce ako infraoddelenie, a pseudocélomáty a špirálovce ako skupiny kmeňov.

Na rozdiel od súčasných systémov v tomto systéme do prvoústovcov nie je zahrnutý taxón morulovce (Mesozoa).

Porovnanie s inými systémami:

-Vyššie uvedený taxón pseudocélomáty v užšom zmysle zodpovedá v súčasných systémoch (pozri nižšie) taxónom Gnathifera a brušnobrvce (Gastrotricha), a vo vyššie spomínanom tradičnom systéme zodpovedá časti pseudocoelomátov (Pseudocoelomata) v širšom zmysle.
-Vyššie uvedený taxón špirálovce zodpovedá v súčasných systémoch (pozri nižšie) taxónom Platytrochozoa (okrem brušnobrvcov (Gastrotricha)) a zvliekavce (Ecdysozoa).

V. Franc 2005 vznik vyššie uvedeného systému opisuje v opozícii voči tradičnému systému nasledovne: Od skupiny Acoelomata boli odčlenené Acoelomorpha do samostatného kmeňa a Schizocoelomata (v staršom ponímaní), ako zrejme umelá skupina, boli „zrušené“ (kmene s aspoň rudimentálnym obrvením boli predisponované do skupiny kmeňov Pseudocoelomata, kým kmene Nematoda, Cephalorhyncha a Tardigrada boli pričlenené k živočíchom so zvliekaním kutikuly – Ecdysozoa).

Zdroje tejto kapitoly:[12][27][28]

Súčasný systémUpraviť

prvoústovce (Protostomia):[29]

Taxón Platyzoa (v Tirjaková et al. 2015 označovaný aj ako atrochozoy/netrochofórovce (Atrochozoa) v širšom zmysle) je v niektorých systémoch taxón, ktorý zodpovedá (i) vo vyššie uvedenom súčasnom systéme taxónom Gnathifera a Rouphozoa (a prípadne aj Cycliophora a Entoprocta) a (ii) v ďalej vyššie uvedenom slovenskom systéme okolo roku 2000 zodpovedá (s drobnými úpravami) taxónom pseudcélomáty v užšom zmysle a atrochozoy v užšom zmysle.

ZdrojeUpraviť

 1. Veľká kniha živočíchov. 2019, S. 27
 2. a b WHITTACKER, R. H. New concepts of kingdoms of organisms. In: Science vol. 163. pp. 150-160. 1969
 3. a b MOTYČKA, V., ROLLER, Z. Svět zvířat X - Bezobratlí 1. Praha: Albatros 1. 2001
 4. a b ROSENTHAL, Nadia; HARVEY, Richard P.. Heart Development and Regeneration. [s.l.] : Academic Press, 2010. 1136 s. Dostupné online. ISBN 978-0-12-381333-6. S. 7.
 5. a b MARGULIS, Lynn; Michael J Chapman. Kingdoms and Domains (An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth). [s.l.] : Academic Press, 2009. 732 s. ISBN 978-0-08-092014-6.
 6. a b KRATOCHVÍL, J., BARTOŠ, E. Soustava a jména živočichů. Praha: Nakladatelství Čs. akademie věd. 1954
 7. a b HENDRYCH, V. Lesnícka zoológia. Bratislava: Slov. vyd. pôdohosp. literatúry. 1962
 8. acoelomáty. In: Encyclopaedia Beliana 1, S. 40
 9. UŠÁKOVÁ, K., MATIS, D., KOVÁČ, V. Biológia pre gymnáziá 4. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03328-2.S. 22
 10. druhotnodutinovce. In: Encyclopaedia Beliana 3, S. 563
 11. UŠÁKOVÁ, K., MATIS, D., KOVÁČ, V. Biológia pre gymnáziá 4. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03328-2.S. 27
 12. a b PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 13. FRANC, V. Systém a fylogenéza živočíchov - Bezchordáty (DOPLNENÁ PREPRACOVANÁ VERZIA IV). 2014 (2007)
 14. NOVÁK, V. et al. Historický vývoj organismů. Praha: Academia. 1969. S. 411 a nasl.
 15. UŠÁKOVÁ, Katarína; MATIS, Dušan; KOVÁČ, Vladimír. Biológia pre gymnázia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 87 s. ISBN 80-08-03328-2.
 16. STORER, T. I. et al. General Zoology. 6th ed.. 1979
 17. BOLEČEK, Peter. Biológia : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2010. 406 s. ISBN 978-80-89132-95-9. S. 240-267.
 18. Triblastica [online]. giobio.tode.cz, [cit. 2023-02-07]. Dostupné online.
 19. Subbotina, E. J., Bagirov, R. T. Zoologija bespozvonočnych. 2014. S. 7 [1]
 20. TEREK J., VOSTAL Z.: Zoológia bezchordátov. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Prešov. 2002
 21. druhotnodutinovce. In: Encyclopaedia Beliana 3, S. 563
 22. acoelomáty. In: Encyclopaedia Beliana 1, S. 40
 23. Mesoblast. In: STÖCKER, W. F. et al. Biologie Band 2/Me-Z. Leipzig:VEB F. A. Brockhaus. 1986. S. 550
 24. WURMBACH, Hermann. Lehrbuch der Zoologie. [s.l.] : G. Fischer, 1962. 870 s. S. 214.
 25. HAJER, J. FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta. 2013
 26. Hadzi J.The evolution of the Metazoa. Oxford, Pergamon Press. 1963 [2]
 27. PANČÍK. Systém živej prírody. 2008 [3]
 28. KRUMPÁL, M et al. Veľká kniha živočíchov. 2019. S. 27
 29. Pozri zdroje uvedené k novému systému v článku špirálovce

Iné projektyUpraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Prvoústovce
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Prvoústovce