Priemer: 28 km
Jasnosť:
Veľká polos (v km):
Obeh (v dňoch): 9115,91
Excentricita: 0,4499
Inklin. (stupne): 137,391

Psamathe alebo Psamate je prirodzený satelit Neptúna.