Pseudocélomáty

(Presmerované z Pseudocoelomata)

Pseudocélomáty[1] (lat. Pseudocoelomata Hyman 1951, Pseudocoelia, v niektorých novších kontextoch je synonymum aj Nonspiralia) je v niektorých systémoch taxón živočíchov. V mnohých textoch sa nepoužíva vyslovene ako taxón, ale len ako súhrnné (pomocné) označenie istej skupiny živočíchov.

Pseudocélomáty
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Pseudocoelomata
Synonymá
Nonspiralia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Príklady jeho definícií:

 • Podľa[2] taxón pôvodne zahŕňal Nematoda, Nematomorpha, Gastrotricha, Kinorhyncha, Rotifera, Priapulida a Entoprocta (pričom Loricifera ešte vtedy neboli známe). Entoprocta neskorší autori z taxónu vynechávali. Kristensen & Funch (2000) [3] do taxónu pridali Gnathostomulida a Micrognathozoa.
 • Podľa Dictionary of Scientific and Technical Terms [4] Pseudocoelomata zahŕňa taxóny Aschelminthes, Acanthocephala a Entoprocta.
 • Podľa Biopedie [5] Pseudocoelomata bola pôvodne jedna z troch častí prvoústovcov (ktoré sú 1. Acoelomata, 2. Coelomata, 3. Pseudocoelomata) a zahŕňala Nemathelminthes (=Nematoda a Rotatoria) a niektoré ďalšie menej významné kmene. Dnes je to jedna z dvoch častí prvoústovcov (ktoré sú 1. Spiralia, 2. Pseudocoelomata/Nonspiralia) a nezahŕňa napr. Nematoda.
 • Podľa V. Franca [6] je Pseudocoelomata aktuálne platný taxón, ktorý zahŕňa (ako skupina kmeňov prvoústovcov) taxóny (kmene) Gastrotricha, Gnathostomulida, Rotifera, Acanthocephala a možno aj Chaetognatha. Dodáva, že do tejto skupiny patria živočíchy s nepravou telovou dutinou s aspoň rudimentálnym obrvením. („nižšie“ Schizocoelomata – t. j. pôvodná skupina kmeňov okrem Nematoda a Cephalorhyncha). Ryhovanie vajíčka je obyčajne radiálne. Epidermis sa nezvlieka. Vývin je zväčša priamy a spôsob života je neparazitický (výnimkou je odvodená skupina Acanthocephala) a ďalej, že Kmene Gastrotricha a Rotifera... v niektorých nepríliš starých systémoch bývajú...zlučované do spoločného kmeňa Trochhelminthes (Kratochvíl, 1973). Novšie systémy definitívne oddeľujú Gastrotricha a Rotifera ako samostatné kmene – z pohľadu modernej zoológie majú popri niektorých spoločných predsa len príliš veľa rozdielnych znakov, aby mohli patriť do jedného kmeňa. Gastrotricha sú fylogeneticky pôvodnejšie, Rotifera sú (napriek mikroskopickým rozmerom) odvodenou skupinou s niektorými špecializovanými znakmi: mastax, kloaka, syncytiálny mezenchým. Nemanthelminthes podľa V. Franca nie je synonymum Pseudocoelomata.
 • Podľa [7] je Pseudocoelomata súhrnné označenie pre Bilateria bez celómu (coelomu) so zreteľnou, funkčnou telesnou dutinou, dutinou naplnenou tekutinou medzi črevom a telesnou stenou, ktorá však nie je obklopená typickou celómovou stenou a ktorá sa preto volá pseudocoel. Patria sem najmä Nemathelminthes a ďalej Micrognathozoa, Rotatoria, Acanthocephala, Kamptozoa a iné.
 • Podľa [8] a čiastočne aj podľa [9] je Pseudocoelomata synomum taxónu Nemathelminthes.
 1. Veľká kniha živočíchov 2019, S. 27
 2. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Aschelminthes na francúzskej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
 3. myslí sa zrejme Kristensen & Funch, 2000 : Micrognathozoa : a new class with complicated jaws like those of Rotifera and Gnathostomulida Journal of Morphology
 4. McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 2003, 6. vydanie
 5. http://www.biopedia.sk/?cat=zivocichy&file=okruhlovce#nematoda
 6. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2007-04-10]. Dostupné online. Archivované 2007-04-10 z originálu.
 7. Pseudocoelomata in: Freudig, Doris (ed.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004, 7200 str
 8. http://www.ucmp.berkeley.edu/aschelminthes/aschelminthes.html
 9. Freudig, Doris (ed.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004, 7200 str – v článku Nemathelminthes je to uvedené ako synonymum, ale v článku Pseudocoelomata je uvedené niečo iné.