Pstruh dúhový alebo hovorovo dúhak[1] (lat. Oncorhynchus mykiss) je sladkovodná ryba z čeľade lososovité, ktorá žije v riekach Ázie a Severnej Ameriky, ktoré odtekajú do Tichého oceánu.

Pstruh dúhový
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Pstruh dúhový sa pre potravu či rybárstvo rozšíril do najmenej štyridsaťpäť krajín sveta a na všetky kontinenty okrem Antarktídy. V niektorých oblastiach, kam patrí Južná Európa, Južná Amerika a Austrália, má negatívny vplyv na pôvodné druhy, ktoré buď napadá, alebo im preberá potravu, alebo prenáša choroby (napr. Myxosoma cerebralis) alebo sa krížia s príbuznými druhmi, ktoré sa vyskytujú tiež na západe Severnej Ameriky.

Názvoslovie a taxonómia upraviť

Anadromná verzia, ktorá trávi väčšinu svojho života v oceáne, má v Severnej Amerike názov steelhead (po slovensky steelhead [2] alebo ojedinele pstruh oceľový či losos oceľový; lat. staršie v niektorých deleniach: Salmo gairdnerii [3][4])[pozn 1]. Neanadromná verzia má v Severnej Amerike názov “rainbow trout” v užšom zmysle (po česky [po slovensky?]: pravý pstruh dúhový; lat. staršie v niektorých deleniach: Salmo irideus [3]). „Rainbow trout“ v širšom zmysle je anglický názov celého druhu Oncorhynchus mykiss (po slovensky: pstruh dúhový).

K vývoju vedeckého názvu a zaradenia [7][8][9]:

 • V roku 1792 pomenoval druh Nemec Johann Julius Walbaum kamčatský exemplár “Salmo mykiss”; tento názov je odvodený od kamčatského názvu tejto ryby - mikiža.
 • V roku 1836 Sir John Richardson pomenoval americký exemplár Salmo gairdnerii (na počesť Mereditha Gairdnera).
 • V roku 1855 William P. Gibbons pomenoval americký exemplár Salmo iridea; tento chybný názov bol neskôr opravený na Salmo irideus (doslova: losos dúhový). Neskôr sa tento druh často zaraďoval ako poddruh druhu Salmo gairdnerii.
 • V roku 1966 Behnke (a v roku 1984 Okazaki) doložil(i), že vyššie uvedené kamčatské a americké druhy sú v skutočnosti jeden a ten istý druh. Podľa medzinárodných pravidiel názvoslovia sa tým pádom správnym označením tohto kamčatsko-amerického druhu stal názov Salmo mykiss, pretože je najstarší.
 • V roku 1989 bol napokon tento kamčatsko-americký druh Salmo mykiss (spolu s ďalšími tichomorskými pstruhmi) presunutý pod rod Oncorhynchus (ktorý bol vytvorený už v roku 1866), to znamená, že bol podľa medzinárodných pravidiel názvoslovia premenovaný na Oncorhynchus mykiss.

Slovenský názov pstruh dúhový sa v minulosti často vzťahoval len na pstruhy z Ameriky – teda na druh Salmo gairdnerii (prípadne v užšom zmysle len na americký druh Salmo irideus resp poddruh Salmo gairdnerii irideus). Slovenský názov pstruh americký je starší slovenský názov, ktorý sa vzťahoval len na pstruhy z Ameriky – teda na druh Salmo gairdnerii. Bližšie k tomu pozri v článku Oncorhynchus.

Poddruhy upraviť

Poddruhy (výber):

 • Oncorhynchus mykiss mykiss (Walbaum, 1792) – na Kamčatke
 • Oncorhynchus mykiss irideus (Gibbons, 1855) – od Aljašky po Kaliforniu
 • Oncorhynchus mykiss gairdnerii (Richardson, 1836) – vo Washingtone, Idahu a Montane
 • Oncorhynchus mykiss newberrii (Girard, 1859)Kalifornia, juhovýchod Oregonu, niektoré časti Nevady
 • Oncorhynchus mykiss nelsoni (Evermann, 1908) – juhozápad USA
 • Oncorhynchus mykiss aquilarum (Snyder, 1917) – endemit z Eagle Lake v Kalifornii
 • Oncorhynchus mykiss aguabonita (Jordan, 1892)

Životný cyklus upraviť

Steelheady sú rovnako ako lososy anadromné, čo znamená, že sa z oceánu vracajú k svojim rodiskám, kde sa trú. Podobne ako losos obyčajný, aj steelhead je iteroparný (polykarpický) – môže sa trieť viackrát za život, čo u ostatných rýb rodu Oncorhynchus neplatí. Poter steelheada zostáva v rieke ešte asi rok, než odpláva do slaných vôd, zatiaľ čo lososy obyčajné tam smerujú hneď po narodení. V rôznych ročných obdobiach migrujú rôzne skupinky pstruhov. Niektorí migrujú v lete, t. j. medzi májom a októbrom, ešte než ich reproduktívne orgány dospejú, čo sa stáva práve pri migrácii v sladkej vode. V lete migruje väčšina jedincov žijúcich v rieke Columbii. Zvyšok steelheadov migruje v zime, až potom, čo ich rozmnožovacie orgány dospejú, medzi novembrom a aprílom. Maximálna nameraná dĺžka života pstruha dúhového je jedenásť rokov.

Potrava upraviť

Pstruhy dúhové sú predátori s rozmanitou potravou, jedia takmer všetko, čo sa k nim dostane. Ich povesť vyberavých rýb je iba legendou, nie sú ale toľko rybožravé ako pstruhy obyčajné potočný alebo sivone a vystačia si s hmyzom, rybími vajcami, menšími rybami (do tretiny ich vlastnej dĺžky) a rakmi, spoločne s ďalšími kôrovcami. Niektoré jedince žijúce v jazerách môžu dokonca jesť planktón. V tečúcich vodách, kde žijú lososy, potom jedia rôzne rybie vajcia, vrátane vajec lososov, ostatných pstruhov dúhových, potery, alebo zvyšky zdochliny.

Dĺžka a hmotnosť upraviť

Keď pstruhy rastú, tak sa predlžujú a naberajú hmotnosť. Vzťah medzi dĺžkou a hmotnosťou nie je lineárny a je vyjadrený vzorcom WW = cLb. W. W je hmotnosť v librách, L je dĺžka v palcoch, b je 2,99 pre ryby v stojatých vodách a 3,02 pre ryby v tečúcich vodách, zatiaľ čo c je 0,00042 pre ryby v stojatých vodách a 0,00037 pre ryby v tečúcich vodách. To znamená, že pstruh dúhový, ktorý žije v stojatých vodách a meria 46 centimetrov, váži približne 1 kilogram.

Hrozby a ochrana upraviť

Populácia steelheada sa kvôli vplyvom ľudskej činnosti i prírody znížila. Dve evolučne významné jednotky (ESU) na západnom pobreží USA (v južnej Kalifornii a na hornom toku rieky Columbie) patria medzi ohrozené druhy a ďalších osem medzi všeobecne ohrozené druhy. National Marine Fisheries Service (NMFS) ponúka na svojej stránke detailný opis hrozieb. Ohrozená juhokalifornská jednotka sa nachádza južne od mysu Point Conception a medzi jej hlavné hrozby patria priehrady, betónové kanály, znečistenie vody, čerpanie podzemnej vody, mestské tepelné ostrovy a ďalšie produkty urbanizácie.

Pstruhy dúhové ohrozuje choroba yersinióza, ktorá sa prejavuje krvácaním úst, plutiev a očí. Choroba nie je prenosná na človeka.

NMFS identifikoval vo Washingtone, Oregone a Kalifornii 15 oblastí výskytu, ktoré nazval oblasťami odlišných populácií. Jedenásť z týchto oblastí je zapísaných medzi ohrozenými druhmi a jedna z nich, na oregonskom pobreží, je dotknutým druhom, kam patrí pretože o nej nemá úrad k dispozícii dosť informácií, aby ju mohol s istotou zaradiť medzi ohrozené druhy.

Pstruh dúhový a jeho poddruhy sú schválenými indikátormi pre akútne testovanie toxicity vo vode.

V roku 2010 predpokladá liaheň oregonského ministerstva pre rybárčenie a divokú zver zdvojnásobiť svoju produkciu z roku 2009, ktorá bola zase o šesťdesiat percent väčšia než tá v roku 2008. Tieto desiatky tisícov mladých rýb budú vypustené na dolných tokoch riek, aby mohli dospieť vo vodách Tichého oceánu.

V roku 2010 denník Los Angeles Times informoval o tom, že ulitník Potamopyrgus antipodarum zamoril vody výskytu pstruha dúhového v horách svätej Moniky. Podľa článku sa populácia Potamopyrgusa rozšírila z Medea Creeku v Agoura Hills do ďalších tridsiatich tokov v okolí za štyri roky. Podľa výskumu sa takýto rozmach populácie uskutočnil, pretože mäkkýše cestovali na výbave rôznych dodávateľov a dobrovoľníkov.

Liahne sú veľkým ekologickým rizikom pre divoké populácie steelheada, pretože pstruhy z liahní sú typicky väčšie ako divé pstruhy a odsunujú mladé divoké pstruhy z ich optimálneho prostredia, čím im berú väčšie šance na prežitie.

Vzťah k človeku upraviť

Rybárstvo upraviť

Pstruh dúhový je cenená ryba na rybárčenie aj jedlo. Obvyklých je hneď niekoľko metód rybárčenia. Pstruhy dúhové sú populárnym terčom pre muškárov, môžu sa ale loviť aj pomocou spinnerbaitov,mušky, vnadidiel a woblerov, alebo pomocou živých návnad, ako sú máloštetinavce alebo čerebľe. Medzinárodná rybárska asociácia IGFA považuje za rekord takmer 22 kilogramov ťažkého pstruha, ktorého ulovil Sean Konrad na brehu Saskatchewanského Diefenbakerovho jazera v septembri 2009.

Liahne a rybníky upraviť

Prvá liaheň pstruhov dúhových bola otvorená v roku 1870 na San Leandro Creeku, prítoku zálivu sv. Františka. Produkcia začala o rok neskôr. V roku 1875 prebehol ich prvý vývoz, do newyorskej Caledonie, o rok neskôr potom do Michiganského Northville. V roku 1877 začala ďalšia liaheň na Campbell Creeku, prítoku rieky McCloud neďaleko hory Mount Shasta. Čistý pstruh dúhový sa tu však zmiešal s poddruhom pstruhom dúhovým Stonovým.

Rybníky so pstruhmi dúhovými sú rozšírené v mnohých krajinách sveta. Od päťdesiatych rokoch produkcia rastie, najmä v Európe, ale nedávno aj v Čile. V roku 2007 bolo po celom svete vyrobených viac ako 604 tisíc ton pstruha obyčajného s cenou cca 2,5 miliardy amerických dolárov. Najväčším producentom je Čile. Tam, rovnako ako v Nórsku, sú pstruhy chované v slanej vode a tiež bývajú exportované. Produkcia pre tuzemský trh stúpla predovšetkým v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Dánsku a Španielsku, medzi ďalších veľkých výrobcov patria Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Irán.

Na pobreží Puget Sound, na washingtonskom pobreží Tichého oceánu a na prítokoch rieky Columbie existujú indiánske rybárskej oblasti steelheada.

Vyšľachtené formy upraviť

Jednou z farebných mutácií pstruha dúhového je pstruh dúhový zlatý (Oncorhynchus mykiss aguabonita), ktorý má predovšetkým žltkastú farbu, nemá typické zelené a hnedé polia, ale zostal mu červený pruh uprostred tela. Pstruh dúhový palominový je potom krížencom normálneho pstruha dúhového a zlatej mutácie.

Potrava upraviť

V západných kuchyniach je pstruh dúhový obľúbeným jedlom a loví sa tak divoký aj rybničný. Má jemné mäso a miernu chuť, ale niektoré pstruhy z rybníkov alebo jazier majú hrubšiu chuť, ktorá nechutí každému. Mnoho zákazníkov si teda radšej overí zdroj ryby, než ju kúpi. Najlepšie sú divoké pstruhy, ktorých potrava sa skladá z kôrovcov, hmyzu a rakov. Tmavočervené až oranžové mäso znamená, že ide buď o anadromné verzie pstruha dúhového (steelhead), alebo že ide o nedivokého pstruha, ktorého kŕmili potravou s vysokým obsahom astaxantínu. Mäso steelheada má rovnakú farbu ako lososové mäso a je chutnejšie ako mäso pstruha dúhového.

Poznámky upraviť

 1. Informácia v českej wikipédii, že český názov steelheada je pstruh americký, je chybná. Pstruh americký je v skutočnosti len ekvivalent latinského termínu Salmo gairdnieri. Porov.[3][5][6]:56

Referencie upraviť

 1. duhák. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–GL, 2006. dostupné online
 2. Anonym (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. s. 308
 3. a b c Pstruh duhový [1] (text je kópia knihy Dyk, V.: Naše ryby.)
 4. [2]
 5. POHUNEK, M., MARTIN, D.: Anglicko-český a česko-anglický rybářský slovník. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1999. ISBN 80-7238-050-8. s. 80, 85
 6. HANEL, Lubomír; ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. Lampetra : bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků (Vlašim: Český svaz ochránců přírody), 2011, čís. VII, s. 36 – 71. ISBN 978-80-86327-95-2. Dostupné online [cit. 2020-08-06]. ISSN 1212-1312.
 7. STEARLEY, R. F., SMITH, G: R.. Phylogeny of the Pacific Trouts and Salmons (Oncorhynchus) and Genera of the Family Salmonidae [online]. researchgate.net, 1993, [cit. 2016-11-15]. Dostupné online. s. 4
 8. FROESE, R., PAULY, D. (EDS.). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org. version 06/2016 [online]. [Cit. 2016-11-15]. Dostupné online. , konkrétne: [3]
 9. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Rainbow trout na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Pstruh duhový na českej Wikipédii a Rainbow trout na anglickej Wikipédii.