Psychometria meranie psychických javov, skúmanie ich trvania a ďalších vlastností a vzájomných vzťahov vrátane vzťahov k procesom fyziologickým (napr. meranie záťaže, výkonu a pod.). Psychometria sa zakladá na psychofyzike. Opiera sa o aplikáciu matematicko-štatistických metód v psychológii. Psychometria je pomocná disiciplína dôležitej časti psychológie osobnosti – diferenciálnej psychológie a pomocná disciplína psychodiagnostiky.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.