Publius Rutilius Lupus

Publius Rutilius Lupus bol rímsky rečník pôsobiaci za vlády cisára Tiberia, autor pojednania De figuris sententiarum et elocutionis (O figúrach a výrokoch). De figuris je skrátenou verziou staršej práce podobného razenia, ktorú vytvoril grécky rečník Gorgias (nie sofista Gorgias). Dochovaná podoba nie je úplná, ako to dosvedčujú aj zmienky o Lupovi u Quintiliana[1]. Lupova práca je významná predovšetkým ako zdroj úryvkov z diel nedochovaných gréckych rečníkov.

Lupus je spomínaný aj v Ovídiovom zozname básnikov[2]. Mohol byť synom Publia Rutilia Lupa, ktorý je spomínaný ako vyhranený prívrženec Pompeia

LiteratúraUpraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.

ZdrojeUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Inst. IX 2.101 – 105
  2. Ovid. Pont. IV 16