Pulzná kódová modulácia

Schéma kvantizácie pri 4-bitovej konverzii

Pulzná kódová modulácia (PCM; z anglického Pulse Code Modulation) je modulačná metóda prevodu analógového zvukového signálu na signál digitálny.