Pyelonefritída

Pyelonefritída (lat. pyelonephritis) alebo zápal obličkovej panvičky a obličky је оchorenie, ktoré vzniká, keď sa tubulointersticiálna nefritída komplikuje zápalom obličkovej panvičky. Spôsobuje ju zvyčajne bakteriálna infekcia, ktorá sa šíri krvnou cestou.