Pyramída je (zatiaľ) najväčšia slovenská všeobecná tlačená encyklopédia. Vychádzala v rokoch 19711990 mesačne formou celofarebných zošitov po 40 stranách.

Vydavateľom boli postupne: Slovakopress, potom Pressfoto a napokon Vydavateľstvo Obzor, a to najprv pre ČSTK neskôr pre Slovenský ústredný výbor Socialistickej akadémie Česko-Slovenska. Spomenutý výbor aj financoval vydávanie, pretože predajná cena (po celý čas 15 Kčs za číslo) nepokrývala všetky výdavky. Vedúcimi redaktormi boli postupne Oľga Slušná, potom Zuzana Hanzelová a napokon Milan Rajský. ISSN 0231-9047.

Najprv – do júna 1987 (čísla 1 až 192) – vychádzala podľa abecedy, neskôr – od júla 1987 – formou monotematických súborov tvoriacich de-facto akési dodatky k abecednej časti; tieto súbory sú:

 • 1987:
  • Cicavce a vtáky Československa : č. 193 – 195
  • Pozoruhodné a úžitkové rastliny okolo nás : č. 196, 197
  • Chránené územia Československa (národné parky, chránené oblasti): č. 198
 • 1988:
  • Životné prostredie a život na Zemi: č. 199 – 204
  • Robotizácia, automatizácia a pružné výrobné systémy: č. 205 – 210
 • 1989:
  • Jadrová energia: č. 211 – 216
  • Elektronika a elektrotechnika: č. 217 – 220
  • Biotechnológie: č. 221  – 222
 • 1990:
  • Biotechnológie: č. 223  – 224

Medzi číslami 1 – 192 sú zvláštnymi čísla 20 (monotematické číslo pre heslo Československo), 15 (obsahuje v strede vložku pre heslo Bratislava), 75 (monotematické číslo pre heslo ZSSR) a 147 (monotematické číslo pre heslo Praha). Čísla 30 až 156 obsahujú na vnútornej strane obálky na pokračovanie abecedne zoradený diferenčný slovensko-český (aj odborný) slovník.

Čísla 1 – 192 majú spolu 6 144 strán textu a obrazu (+ 768 strán textu a obrazu na obálkach) na kriedovom papieri formátu väčšieho ako A4 (od č. 199 formát A4); strany sú priebežne číslované. Do čísla 198 encyklopédia vychádzala pod celým názvom Pyramída – encyklopedický časopis moderného človeka, od č. 199 pod názvom Pyramída – životné prostredie a život na Zemi a podobne, teda úplný názov obsahoval tému obsiahnutého monotematického súboru.

 • Pyramída: encyklopedický časopis moderného človeka. Slovakopress, 1971 - 1990

Externé odkazy

upraviť