Pyrrhón z Élidy alebo Pyrrhon z Elidy (* asi 360 pred Kr., † asi 270 pred Kr.) bol starogrécky filozof, zakladateľ antického skepticizmu (staršieho skepticizmu).[1]

Pyrrhonovo učenie sa stalo známym z prác jeho žiaka Timona. V centre Pyrrhonovej pozornosti je etika, otázka šťastia a jeho dosiahnutia. Šťastie chápe ako nevznetlivosť (ataraxia) a neprítomnosť utrpenia (apatia). Prostriedkom k dosiahnutiu šťastia je skepticizmus. Podľa Pyrrhonovho učenia nemôžeme o veciach nič vedieť, preto je lepšie zdržiavať sa (epoché) akýchkoľvek úsudkov o nich.[1]

Zdroje upraviť

  1. a b FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty upraviť

Ďalšia literatúra upraviť

  • LONG, Anthony A. Hellénistická filosofie : stoikové, epikurejci, skeptikové. Preklad Petr Kolev. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2003. 341 s. (Dějiny filosofie; zv. 3.) ISBN 80-7298-077-7. S. 102 – 117.