Rádioamatérstvo (anglicky: ham radio alebo amateur radio) je rádiová vysielacia služba,činnosť, podľa Rádiokomunikačného poriadku Telekomunikačnej únie angl. International Telecommunication Union skratka (ITU). V mnohých krajinách sú platné medzinárodné pravidlá implementované do národných predpisov pre rádiové vysielanie. Účastník amatérskeho rádiového vysielania sa volá rádioamatér, a po splnení určitých podmienok ( preverenie znalostí z techniky, prevádzky a predpisov ) obdrží od príslušného Telekomunikačného úradu jednoznačný volací znak.

moderný VF vysielač/prijímač so spektrálnym analyzérom

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť