Rádiometria

rozlišovacia stránka

Rádiometria môže byť:

 • všeobecne:
  • meranie žiarenia (meranie veličín súvisiacich s energiou prenášanou žiarením[1]), najmä meranie rádioaktívneho žiarenia (či aktivity rádionuklidov), resp. odbor zaoberajúci sa týmto meraním (najmä vo fyzike či optike)
  • používanie rádiometra, pozri pod rádiometer
  • v užšom zmysle:
 • v chémii, geofyzike a podobne:
  • kvalitatívne alebo kvantitatívne analytické metódy využívajúce na zistenie látok buď meranie ich (prirodzenej alebo umelo vyvolanej) rádioaktivity, alebo meranie absorpcie a rozptylu jadrového žiarenia určovaným prvkom[3], resp. odbor zaoberajúci sa týmito analytickými metódami
  • v geofyzike: metódy skúmania prirodzených rádioaktívnych procesov v zemskej kôre resp, odbor zaoberajúci sa týmito metódami, pozri rádiometria (geofyzika)
 • v leteckom/diaľkovom prieskume planéty: súhrnné označenie pre aspekty týkajúce sa správania objektov pokiaľ ide o odraz žiarenia (na rozdiel od geometrických vlastností údajov diaľkového prieskumu)[4]
 • v medicínskej röntgenológii[2]: diagnostické meranie pomocou röntgenového presvietenia a snímok, pozri rádiometria (röntgen)

Rádiometrické metódy sú:

 • metódy týkajúce sa rádiometrie alebo uskutočnené pomocou rádiometrie
 • synonymum výrazu rádiometria tam, kde je priamo definovaný ako metódy (pozri vyššie)

ReferencieUpraviť

ZdrojeUpraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.