Rímska doba (linvgisticky nevhodne: doba rímska)[pozn 1] je časový úsek prvých štyroch storočí po Kr. v krajinách strednej a severnej Európy, ktoré neboli priamo súčasťou Rímskej ríše. Niekedy sa používa termín doba rímskeho cisárstva, a to aj pre oblasti, ktoré Rimania prechodne vojensky obsadili (napr. Slovensko).[1]

Po rímskej dobe nasleduje doba sťahovania národov.

Slovensko upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Rímska doba na Slovensku

Periodizácia na Slovensku:

  • stará rímska doba (prelom letopočtu/6/10 po Kr. – 180) – niekedy sa z nej vyčleňuje Obdobie markomanských vojen (166 – 180) ako tretie obdobie rímskej doby,
  • mladá rímska doba (180 – 375/380).

Na Slovensku v rímskej dobe sídlili (nie vždy počas celého obdobia):

V tomto období vzniklo aj Vanniovo kráľovstvo.

Poznámky upraviť

  1. Pozri poznámku pod čiarou o slovoslede v článku kamenná doba.

Referencie upraviť

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.