Rímske zmluvy je súhrnný názov pre dve zmluvy, ktoré boli podpísané v Ríme 25. marca 1957:

Obe vstúpili do platnosti 1. januára 1958. Rímske zmluvy sú jedným zo základov neskoršej európskej integrácie. Tvoria pramene primárneho práva EÚ. Obe zmluvy boli viackrát menené, naposledy Lisabonskou zmluvou.

Signatármi boli:

Pozri aj upraviť