Röntgenová dvojhviezda

Röntgenová dvojhviezda je tesná dvojhviezda, ktorá vysiela röntgenové žiarenie. Jedna z dvojice röntgenovej dvojhviezdy je malá kompaktná degenerovaná hviezda s obrovskou gravitačnou potenciálnou energiou. Druhá zložka je väčšinou plazmová hviezda, z ktorej uniká plazma. Gravitačný potenciál urýchľuje elektróny a ióny medzi plazmovou a degenerovanou hviezdou, pričom vzniká brzdné žiarenie.

Umelecká predstava röntgenovej dvojhviezdy zblízka