Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)

rýchlostná cesta na Slovensku

Rýchlostná cesta R2 (R2), niekedy nazývaná aj "Južná diaľnica" je najdlhšia rýchlostná cesta na Slovensku ktorej trasa vedie v koridore bývalej cesty I/50, dnes ciest I/9 a I/16. Trasa rýchlostnej cesty začína v križovatke s diaľnicou D1 v Chocholnej neďaleko Trenčína a pokračuje cez Bánovce nad Bebravou, Nováky, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, Rimavskú Sobotu a Rožňavu až do Košíc, kde je ukončená znovu v križovatke s diaľnicou D1 v Rozhanovciach. Trasa cesty R2 sa historicky viac krát menila.

Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)
E58-SVK.svg
E77-SVK.svg
E571-SVK.svg
E572-SVK.svg


Mapa
R 2
 v prevádzke    vo výstavbe    v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: Bez peáže s R1 a R4 338,3 km 
  z toho v prevádzke: Bez peáže s R1 54,7 km 
  z toho vo výstavbe: 22,6 km 
  z toho v pláne: Bez peáže s R1 a R4 261 km

Kraj:

Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj, Košický kraj 
Výjazdy Výjazd (mimoúrovňové kríženie na diaľnici) 16 (v prevádzke)
35 (v pláne) 
Tunely: 0 (v prevádzke)
4 (v pláne) 

Pred rokom 1989, kedy sa ešte počítalo s realizáciou tzv. "federálnej" diaľnice D1, ktorá mala začínať v Prahe a cez Brno, Uherské Hradiště, Drietomu, Trenčín, Žilinu, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce ďalej pokračovať až na hranice vtedajšieho ZSSR, bol úsek z Drietomej po Chocholnú zaradený do tejto diaľnice. Po roku 1993, bol ale prihraničný úsek z Drietomej po Chocholnú zaradený do trasy rýchlostnej cesty R2 a súčasne bol do trasy R2 zaradený úsek z Chocholnej cez Ruskovce a Nováky po Žiar nad Hronom. V roku 1999 bol z trasy R2 spomínaný prihraničný úsek úplne vypustený a začiatok trasy R2 bol novourčený v križovatke s diaľnicou D1 v Chocholnej. Príčinou tejto zmeny bola neochota českej strany pokračovať vo výstavbe diaľnice z Brna smerom na Trenčín cez Uherské Hradiště. Následne uzatvorená medzištátna dohoda medzi Českom a Slovenskom následne určila, že tzv. Považské prepojenie s Českom sa bude realizovať severnejšie, prostredníctvom českej diaľnice D49 a slovenskej rýchlostnej cesty R6, zhruba v koridore Púchov, Lysá pod Makytou, Horní Lideč a Zlín. V roku 1999 bola z plánov výstavby vyradená diaľnica D65 a v úseku zo Zvolena, cez Lučenec a Rožňavu do Košíc bola nahradená cestou R2.

V úseku Prievidza až Žiar nad Hronom je trasa rýchlostnej cesty plánovaná cez územia silne zasiahnuté banskou činnosťou a preto nemožno vylúčiť prehodnotenie vedenia trasy rýchlostnej cesty v tomto úseku. V úseku medzi výjazdmi Žiar nad Hronom - Juh až Zvolen - Rákoš je rýchlostná cesta R2 v peáži s rýchlostnou cestou R1 v dĺžke 23,4 km. Na juhovýchode Slovenska je súčasťou rýchlostnej cesty plánovaný tunel Soroška. Košice rýchlostná cesta obchádza najprv z juhu kde vytvára južný obchvat mesta a križuje rýchlostnú cestu R4, následne trasa naberá severný smer k diaľnici D1 a výtvara východný obchvat Košíc. V úseku medzi výjazdom Haniska a križovatkou Košice - Juh, je cesta R2 v peáži s cestou R4 o dĺžke 2,7 km. Existujúca rýchlostná cesta z Košíc po závod U.S.Steel nie je súčasťou trasy cesty R2, napriek jej formálnemu zaradeniu do siete rýchlostných ciest od roku 2005. Táto cesta bude v priebehu roku 2020 znovu preradená medzi cesty I. triedy naďalej však zostane v správe NDS a.s.

Trasa rýchlostnej cesty R2 križuje diaľnicu D1 (Križovatka Chocholná pri Trenčíne a križovatka Rozhanovce pri Košiciach) a trasu plánovanej rýchlostných ciest R8 (Bánovce nad Bebravou), R1 (Žiar nad Hronom a Zvolen), R3 (Žiar nad Hronom), R7 (Lučenec) a R4 (Košice, juh). Údaje o križovaní ciest R3, R7 a R8 sú len orientačné, vzhľadom na vzdialený horizont výstavby menovaných rýchlostných ciest a s tým spojenú nestabilitu vedenia trás týchto rýchlostných ciest.

R2 je projektovaná na trasách európskych ciest E58, E77, E571 a E572.

Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty v celej dĺžke trasy nemožno očakávať pred rokom 2040.

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R2Upraviť

Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Zahájenie výstavby

úseku

Uvedenie úseku do

prevádzky

Výjazdy a križovatky
1. Chocholná - Trenčianska Turná 6,1 2023 2026 Križovatka D1xR2

Trenčianska Turná

2. Trenčianska Turná - Mníchova Lehota 2,7 2023 2026 Mníchova Lehota
3. Mníchova Lehota - Ruskovce 16 2023 2026 Trenčianske Mitice
4. Ruskovce - Pravotice, ľavá polovica 9,6 2014 2016 Dočasné napojenie na cestu I/9

Bánovce nad Bebravou - Západ

4. Ruskovce - Pravotice, pravá polovica 9,6 Po roku 2030 Po roku 2030 Bánovce nad Bebravou - Západ, dostavba
5. Pravotice - Dolné Vestenice 11,5 2023 2026 Jerichov
6. Dolné Vestenice - Nováky 9,6 2023 2026 Nováky - Západ
7. Nováky - Žiar nad Hronom 49 po roku 2040 po roku 2040 Prievidza

Brusno

Handlová

Nová Lehota

8. Žiar nad Hronom, obchvat, ľavá polovica 5,8 2012 2014 Žiar nad Hronom - Sever

Žiar nad Hronom - Juh (križovatka R1xR2)

8. Žiar nad Hronom, obchvat, pravá polovica 5,8 po roku 2040 po roku 2040 Žiar nad Hronom - Sever, dostavba
9. Zvolen, Západ - Zvolen, Východ 17,5 2023 2026 Zvolen - Rákoš

Zvolenská Slatina, dostavba

10. Zvolen, Východ - Pstruša 7,8 2014 2017 Zvolenská Slatina

Pstruša

11. Pstruša - Kriváň 10,3 2013 2015 Detva

Kriváň

12. Kriváň - Mýtna 9,1 03/2020 03/2024 Kriváň, dostavba
13. Mýtna - Tomášovce 13,5 8/2019 8/2021 Mýtna

Dočasné napojenie na cestu I/16

14. Tomášovce - Ožďany 20,7 2023 2025 Lučenec

Ožďany

15. Oždany, obchvat, ľavá polovica 6 2004 2006 2x dočasné napojenie na cestu I/16
15. Oždany, obchvat, pravá polovica 6 po roku 2040 po roku 2040 úsek bez výjazdov
16. Ožďany - Zacharovce 10,6 2026 2030 Rimavská Sobota
17. Zacharovce - Bátka 8,3 2022 2024 Zacharovce

Bátka

18. Bátka - Figa 6,2 2022 2024 Úsek bez výjazdov
19. Figa obchvat, ľavá polovica 3,3 2006 2008 Dočasné napojenie na cestu I/16

Figa

19. Figa obchvat, pravá polovica 3,3 po roku 2040 po roku 2040 Figa, dostavba
20. Tornaľa obchvat, ľavá polovica 10,7 2003 2006 Tornaľa - Juh

Tornaľa - Sever

20. Tornaľa obchvat, pravá polovica 10,7 po roku 2040 po roku 2040 Tornaľa - Juh, dostavba

Tornaľa - Sever, dostavba

21. Tornaľa - Gombasek 18 po roku 2040 po roku 2040 Plešivec
22. Gombasek - Rožňava 9,8 2030 2033 Úsek bez výjazdov
23. Rožňava - Jablonov nad Turňou, ľavá polovica 14,1 2021 2026 Rožňava

Jablonov nad Turňou

23. Rožňava - Jablonov nad Turňou, pravá polovica 14,1 po roku 2040 po roku 2040 Rožňava, dostavba

Jablonov nad Turňou, dostavba

24. Jablonov nad Turňou - Včeláre 7,8 2027 2030 Jablonov nad Turňou
25. Včeláre - Moldava 14 2025 2028 Turňa nad Bodvou
26. Moldava - Košice, Šaca 18 2024 2027 Moldava nad Bodvou

Košice - Šaca

27. Košice, Šaca - Haniska 6,8 2022 2025 Ľudvíkov Dvor

Košice - Juh R2xR4

28. Košice, Juh - Košické Oľšany 14,3 2021 2023 Košice - Krásna
29. Košické Oľšany - križovatka R2xD1 1,2 2016 2019 Košice - Východ

Rozhanovce - križovatka R2xD1

Úseky rýchlostnej cesty R2Upraviť

Ruskovce – PravoticeUpraviť

Tento úsek v okrese Bánovce nad Bebravou tvorí obchvat Bánoviec nad Bebravou. Úsek R2 odklonil dopravu z cesty I/9 z obcí Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce a Bánoviec nad Bebravou. Cena za stavbu bola 88 miliónov €. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 30. decembra 2013, samotná výstavba polovičného profilu úseku rýchlostnej cesty v kategórii 1/2 R 24,5/120 sa oficiálne začala 6. marca 2014. Úsek je dlhý 9,56 km, nachádza sa tu 15 mostných objektov a 3 križovatky. Výstavbu zabezpečilo združenie firiem Inžinierske stavby, a.s. a Cesty Nitra, a.s.

Úsek mal byť pôvodne odovzdaný v máji 2016, avšak kvôli zmene napojenia na pôvodnú cestu I/9 v mieste mimoúrovňovej križovatky Bánovce-západ bol celý úsek v polprofile slávnostne odovzdaný do užívania až 6. októbra 2016. [1]

Žiar nad Hronom, sever – Žiar nad Hronom, juhUpraviť

Tento úsek s dĺžkou 5,76 kilometra tvorí západný obchvat Žiaru nad Hronom.[2] Vedie prevažne poľnohospodárskym územím. Na úseku sa nachádzajú dve mimoúrovňové križovatky, 5 mostov a jeden nadchod pre peších v samotnom Žiari nad Hronom. Na križovatke Žiar nad Hronom, juh sa napája na R1 (južný obchvat Žiaru nad Hronom). Zmluva na výstavbu bola podpísaná 25. septembra 2012, samotná výstavba polovičného profilu úseku rýchlostnej cesty sa oficiálne začala 16. októbra 2012., pričom posledných cca 1,4 km pred mimoúrovňovou križovatkou s R1 sa budovalo hneď v plnom profile Úsek obsahuje 5 mostov v dĺžke 293 metrov.[2] Celý úsek bol odovzdaný do užívania 15. decembra 2014.[3]

Zvolen, východ – PstrušaUpraviť

Úsek vedie od diaľničného obchvatu Zvolena na východ severným obchvatom obce Vígľaš do Pstruše. Dlhý je 7,85 km, kategória vybudovanej cesty je R 24,5/120.[4] Podľa vyjadrení štátneho tajomníka ministerstva dopravy, Andreja Holáka v júni 2012, sa na úseku malo začať stavať do 30. júna 2013, hotový mal byť v roku 2015.[5] Zmluva na výstavbu však bola podpísaná až 12. júla 2014 a samotná výstavba sa oficiálne začala 11. septembra 2014. Úsek postavilo za 99 miliónov € združenie spoločností Corsan Corviam Construccion a Chemkostav IS s.r.o, pôvodne odhadované náklady boli 137 miliónov €.

Nachádza sa tu 14 mostov, mimoúrovňová križovatka a súčasťou stavby bola aj jedna dočasná križovatka, ktorá počas výstavby okolitých úsekov zabezpečovala prepojenie s I/16. Kvôli náročnému pyrotechnickému prieskumu z jari 2015 sa výstavba pretiahla a úsek mal motoristom slúžiť až od novembra 2016.[6] No napriek preloženiu termínu sa výstavba i tak nedokončila. Celý úsek bol napokon slávnostne odovzdaný do užívania 16. mája 2017.

Pstruša – KriváňUpraviť

Úsek Pstruša – Kriváň tvorí južný obchvat Detvy. Dlhý je 10,38 km, pôvodne mal byť vybudovaný v rokoch 2012 – 2015 za sumu 134 miliónov €.[7] V lete 2012 sa však už rátalo s cenou 232 mil. €.[5] Víťazné konzorcium spoločností Strabag, s.r.o, Váhostav SK a Doprastav tento úsek nakoniec postavilo za 178 miliónov €. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 12. novembra 2013, samotná výstavba sa oficiálne začala 25. novembra 2013. Trasa vedie súbežne s I/16 a železničnou traťou 160. Na úseku vybudovanom v kategórii R 24,5/120 sa nachádza 18 mostov a 3 križovatky, súčasťou stavby je aj privádzač Detva zabezpečujúci napojenie okresného mesta na R2. Denne trasou prejde 15 až 16 tisíc vozidiel.[5] Úsek bol do používania odovzdaný v plnom profile bez meškania 10. novembra 2015.[8] [9]

Kriváň - MýtnaUpraviť

Začiatok trasy rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napája na nasledujúci úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude cca 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby. Dĺžka úseku je 9,1 km. V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa a samotná výstavba by sa mala začať v prvej polovici roku 2020, pokiaľ NDS a.s. zabezpečí do tej doby finančné prostriedky pre výstavbu tohto úseku a ukončí sa verejné obstarávanie brzdené námietkami.[10]

Mýtna – TomášovceUpraviť

Úsek Mýtna – Tomášovce bol pôvodne ocenený na 204 miliónov, pred tendrom bol zmiernený na 168 mil eur. Tender nakoniec vyhrala firma Metrostav za 127,7 mil. eur. Úsek Mýtna – Lovinobaňa bol pôvodne plánovaný ako jeden celok až po Kriváň. Združenie Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s. stavia tento úsek od augusta 2019 s termínom ukončenia august 2021, financovanie zabezpečí štátny rozpočet.[11]

Obchvat OždianUpraviť

 
Obchvat Oždian

Obchvat obce Ožďany je úsek v prevádzke ako rýchlostná cesta v polprofile. Úsek je dlhý 6,09 km. Výstavba prebehla v rokoch 2004 – 2007, náklady na výstavbu vo výške 57 040 848,62 € (1 718 412 605 Sk)[12] boli hradené zo štrukturálneho fondu, EIB a štátneho rozpočtu. Zhotoviteľom úseku bola firma Strabag, a.s. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R22,5/100. Navrhnutá trasa spolu s plánovaným rozšírením zabezpečí kapacitné vyhliadky zaťaženia do roku 2030. Nachádza sa tu celkom 6 mostov, z toho jeden nad potokom Suchá. Úsek odľahčil zaťaženie obce Ožďany dopravou ako aj exhalátmi, vyriešil tiež nevyhovujúci úsek I/16 za obcou (tzv. Oždiansky kopec). Dočasné napojenie na I/50 je úrovňovými križovatkami. Úsek bol odovzdaný do predčasného užívania 5. decembra 2006[13] .

Zacharovce - BátkaUpraviť

Tento úsek R2 v polovičnom profile takisto vytvorí spojenie s obchvatom Rimavskej Soboty a Figy a Tornale. Dĺžka úseku bude 8,3 km, výstavba by mala stáť 83 mil. €. Úsek sa nachádza v poľnohospodárskej oblasti, čím bude potrebné prebudovať poľné cesty. Plánované sú mosty v dĺžke 457 metrov, 2 mimoúroňové križovatky, protihlukové bariéry. Výkupy parciel pod cestou začali v roku 2018 a vypracovanie dokumentácie pre stavbu v roku 2019.

Bátka – FigaUpraviť

Tento úsek R2 v polovičnom profile takisto vytvorí spojenie s obchvatom Rimavskej Soboty a Figy a Tornale. Dĺžka úseku bude 6,2 km, výstavba by mala stáť 67 mil. €. Úsek sa nachádza v poľnohospodárskej oblasti, čím bude potrebné prebudovať poľné cesty. Plánované sú mosty v dĺžke 411 metrov, odpočívadlo Bátka, protihlukové bariéry. Výkupy parciel pod cestou začali v roku 2018 [14] a vypracovanie dokumentácie pre stavbu v roku 2019.

Figa – TornaľaUpraviť

Tento úsek R2 vybudovaný v polprofile ako obchvat obcí Figa a Tornaľa. Celková dĺžka úseku je 14 km. Výstavbu zabezpečili firmy Strabag, a.s. a Doprastav, a.s., financovanie bolo zo štrukturálneho fondu, štátneho rozpočtu a NDS. Začiatok výstavby bol v roku 2003, koniec v roku 2008. Na úseku sa nachádza 19 mostov, dominantný je lokalizovaný západne od obce Figa. Kategorizácia úseku je podľa STN 736100 R22,5/100, na polprofil, ľavú časť budúceho plného profilu, je použitá kategória R11,5/100. Nachádzajú sa tu tri mimoúrovňové križovatky.

Tornaľa – GombasekUpraviť

Pripravovaný úsek R2 spojí Banskobystrický a Košický kraj. Dĺžka úseku bude 18 km. Úsek bude obsahovať 15 mostov a 1 odpočívadlo. Zo záverečného stanoviska EIA platného z 28.06.2016 vyplýva, že bude stavaný v červenom variante s tunelom Plešivec o dĺžke 1385 metrov.[23] Taktiež sa tu bude nachádzať odpočívadlo Gombasek. Podľa webovej stránky z NDS úsek k 11/2017 je v procese dokumentácie pre územne rozhodnutie..[15]

Rožňava – Jablonov nad Turňou (ľavý pás)Upraviť

Pripravovaný úsek R2 v polovičnom profile nahradí cestu I/16 cez horský prechod Soroška . Dĺžka úseku bude 14,1 km, začiatok úseku je situovaný v dočasnom napojení na cestu I/16 v tesnej blízkosti križovatky ciest I/16 a I/67, južne od Rožňavy. Trasa najprv pokračuje východným smerom zhruba v súbehu s cestou I/16, následne sa stáča na juhovýchod kde s následne bude nachádzať tunel Soroška. Za tunelom trasa ešte z juhu obchádza obec Jablonov nad Turňou a končí v dočasnom napojení na cestu I/16 východne od zmieňenej obce. Úsek bude postavený v kategórii R 22,5/100 v polovičnom profile t.j. R11,5/100, tunel Soroška v kategórií T8,0/100 v polovičnom profile, rýchlosť v tuneli bude obmedzená na 80 km/h až do postavenia druhej, pravej tunelovej rúry. Predpoklad zahájenia výstavby tohto úseku je predbežne rok 2020, dokončenie je predbežne očakávané v roku 2025. Verejná súťaž bola vyhlásená 27.12.2019.

Šaca – Košické OľšanyUpraviť

Tento úsek dlhý 21,5 kilometra bude súčasťou takzvaného vonkajšieho (diaľničného) obchvatu Košíc, ktorý budú okrem rýchlostnej cesty R2 tvoriť i diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4. Od križovatky Šaca vytvára trasa rýchlostnej cesty R2 južný obchvat mesta Košice. Pokračuje okolo areálu US Steel, južne od letiska Košice, údolím rieky Torysy až k obci Košické Olšany. Tam úsek ako aj celá rýchlostná cesta R2 končí v križovatke Hrašovík s diaľnicou D1.Posledný úsek R2 spojí R2 s diaľnicou D1 na križovatke Košické Oľšany a na križovatke Košice-juh s R4. Dĺžka celého úseku bude 24 km. Predpokladaná cena tohto úseku je 240 mil. €[29]. Nachádzať sa tu bude 15 mostov, 5 križovatiek, odpočívadlo Haniska a stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce. Zo záverečného stanoviska EIA platného z 07.10.2014 vyplýva, že bude stavaný vo fialovom variante. Podľa webovej stránky z NDS úsek k 11/2017 je v procese dokumentácie pre stavebné povolenie. V roku 2018 bol úsek rozdelený na dva podúseky Košické Olšany - Križovatka R2/R4 a Križovatka R2/R4 - Košice Šaca s tým, že úsek Košické Olšany - Križovatka R2/R4 má byť rozostavaný ako prvý a to v priebehu roku 2020.

PetíciaUpraviť

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková spolu s 21 mestskými poslancami iniciovala petíciu za výstavbu R2 v Trenčianskom kraji. Text petície obsahuje túto žiadosť: „Som za bezodkladné zaradenie budovania piatich plánovaných úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji (D1 – Mníchova Lehota, Mníchova Lehota – Ruskovce, Ruskovce – Pravotice, Pravotice – Dolné Vestenice, Dolné Vestenice – Nováky) medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku. Žiadam o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií tak, aby sa vybudovanie cesty a jej definitívne odovzdanie do užívania zrealizovalo v čo najkratšom čase.”[16]

ReferencieUpraviť

 1. Vodiči prvýkrát prešli novou rýchlostnou cestou R2 Ruskovce  –  Pravotice [online]. Trenčiansky samosprávny kraj, 2016-10-07, [cit. 2016-10-07]. Dostupné online.
 2. a b Žiar nad Hronom dostane nový obchvat [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 12.12.2014, [cit. 2014-12-12]. Dostupné online.
 3. NOVOTNÝ, Tomáš. NDS otvorí v pondelok obchvat Žiaru nad Hronom [online]. Petit Press, 12.12.2014, [cit. 2014-12-12]. Dostupné online.
 4. Zvolen, východ – Pstruša [online]. Národná diaľničná spoločnosť, [cit. 2013-11-28]. Dostupné online.
 5. a b c Do Detvy sa pôjde o tri roky po diaľnici [online]. pravda.sk, 08.06.2012, [cit. 2012-06-30]. Dostupné online.
 6. GRÁCOVÁ, Markéta. NDS skontrolovala pokrok prác na R2 [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2016-06-16, [cit. 2016-06-16]. Dostupné online.
 7. Pstruša – Kriváň
 8. MAJERNÍČEK, Martin. Obchvat Detvy je už hotový [online]. Perex, 2015-11-09, [cit. 2015-11-10]. Dostupné online.
 9. Správy [online]. ndsas.sk, [cit. 2018-02-16]. Dostupné online.
 10. Správy [online]. www.webnoviny.sk, [cit. 2019-12-18]. Dostupné online.
 11. Národná diaľničná spoločnosť. Informácia NDS o úseku R2 Mýtna - Tomášovce. www.ndsas.sk, 2019-12-29. Dostupné online [cit. 2018-06-01].
 12. Ožďany – obchvat
 13. Obchvat Oždian a Tornale zrýchli južné prepojenie Bratislavy s Košicami
 14. Bátka – Figa
 15. Tornaľa – Gombasek [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2014-01-08, [cit. 2014-01-08]. Dostupné online.
 16. Petícia za výstavbu rýchlostnej cesty R2 [online]. Prievidza : Mesto Prievidza, [cit. 2013-06-18]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť

ZdrojeUpraviť