RR Lyrae je premenná hviezda v súhvezdí Lýra, prototyp premenných hviezd typu RR Lyrae. Je to krátkoperiodická cefeida, voľným okom neviditeľná. Periódu zmien jasnosti má kratšiu než jeden deň. Pomocou premenných hviezd tohto typu sa určuje vzdialenosť guľovch hviezdokôp.