R Coronae Borealis

R Coronae Borealis je žltý nadobor v súhvezdí Severná koruna a prototyp osobitnej skupiny premenných hviezd nazývaných podľa nej. Zmeny jej jasnosti nastávajú preto, že R CrB občas vyvrhne obrovský mrak plynu bohatý na uhlík, ktorý hviezdu dočasne zatieni. Intervaly zmien sú nepravidelné.

Zoznamy hviezduprav