R Serpentis je premenná hviezda typu Mira Ceti v súhvezdí Had. Rozpätie magnitúd má od 5,1 (uvádza sa aj 5,6) do 14,4 (14,0) a periódu 356 dní.