O chránenom území pozri Rašelinisko (prírodná rezervácia).

Rašelinisko je:

Vegetácia rašeliniska

Ukážky definícií upraviť

 • Rašelinisko je mokraď pokrytá vegetáciou, ktorá je rašelinotvorná.[1]
 • Rašeliniská sú ekosystémy, ktoré vznikajú na stanovištiach trvalo zamokrených zrážkovou, povrchovou alebo podzemnou vodou. Tieto stanovištia zarastajú vegetáciou hydrofilných a hygrofilných (rašeliniskových) druhov rastlín. V podmienkach obmedzeného prístupu kyslíka sa tu hromadia odumreté organické zvyšky v rôznom stupni rozkladu, čím vzniká rašelina...[2]
 • Rašelinisko je mokraď produkujúca pri rašelinotvorbe organogénne sedimenty (rašeliny, humolity); prípadne aj odumreté ložisko rašeliny.[3]
 • Rašeliniská sú ložiská organogénneho sedimentu, ktorý vznikol z odumretej rastlinnej hmoty pod vodou pri nedostatku atmosférického kyslíka vo vlhkom podnebí a pri nižšej teplote vzduchu [4]
 • Rašeliniská sú prírodné útvary hydrofilných a hygrofilných raslín, ktorými zarastajú prirodzené vodné nádrže trvale podmáčané vodou....Rašelinisko je miesto s výskytom rašeliny, ktorého mocnosť je väčšia ako 40 cm.[5]

Charakteristika upraviť

Rašelinisko je druh ekosystému na trvalo zamokrených stanovištiach, v ktorom sa v podmienkach obmedzeného prístupu kyslíka hromadia odumreté organické zvyšky v rôznom stupni rozkladu, čím vzniká rašelina. Pre rašeliniská je charakteristický výskyt machov rašelinníkov (rad Sphagnales).

Špecifické stanovištné podmienky jednotlivých typov rašelinísk umožňujú existenciu jedinečných a vzácnych spoločenstiev rastlín a živočíchov. Začali vznikať koncom poslednej doby ľadovej zhruba 12000 až 8300 rokov pred Kr. Na území Slovenska často ide o reliktné a ohrozené spoločenstvá.

Rašeliniská sú ohrozené ťažbou rašeliny, eutrofizáciou, odberom podzemnej vody, odvodnením a následným rozoraním a zmenou na poľnohospodársku pôdu, ako aj sukcesiou lesa či krovín. Mnohé rašeliniská sú preto chránené zákonom (v súčasnosti na Slovensku je to 115 maloplošných území).

Druhy upraviť

Podľa Viceníková 2000 a podľa Hájek – Rybníček 2000[6] upraviť

Podľa výživy:

Podľa výšky obsahu živín:

Podľa vzniku:

Podľa vzťahu k hydrologickým pomerom:

Podľa Enc. Slovenska[5] upraviť

Podľa obsahu minerálnych živín a typu rastlinného krytu:

Poznámka: Ale v hesle "slatiniská" sa píše, že slatinisko je len "typ eutrofného rašeliniska"

Podľa vzniku:

Podľa vzťahu k hydrologickým pomerom: rovnako ako Viceníková 2000 (pozri vyššie)

Podľa Pyramídy [7] upraviť

Poznámka: Rašelinisko tu je definovaná ako ložisko rašeliny.

Delenie 1 (len pre územie Slovenska a Česka):

Delenie 2:

Podľa Sjörs (1950) [8] upraviť

Poznámka: Delenie je určené pre Škandináviu.

Du Rietz (1954) [9] upraviť

Podľa Pjavčenko et al. (1978) [8] upraviť

Poznámka: Delenie je určené pre ZSSR.

Podľa Succow (1974/1981)[10] upraviť

Succow 1974:

Succow 1981:

Poznámka: Delenie je určené pre NDR.

Podľa Ellenberg (1996)[8] upraviť

Poznámka: Delenie je určené pre strednú Európu.

Referencie upraviť

 1. Lindsay 1995 citované v: Viceníková, A.: Ekologická charakteristika a klasifikácia vrchovísk, 2000 in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 2. Viceníková, A.: Ekologická charakteristika a klasifikácia vrchovísk, 2000 in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 3. Hájek, M. – Rybníček, K.: Malý výkladový slovník rašelinářský in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 4. rašeliniská in: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 154, 1983
 5. a b rašeliniská in: Encyklopédia Slovenska
 6. 1 Viceníková, A.: Ekologická charakteristika a klasifikácia vrchovísk, 2000 in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
  2 Hájek, M. – Rybníček, K.: Malý výkladový slovník rašelinářský in: Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska, 2000
 7. rašelina a rašeliniská in: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 154, 1983
 8. a b c citované v Succow-Joosten, str. 230
 9. citované v Succow-Joosten, str. 229
 10. citované v Succow-Joosten, str. 230, 231
 • Succow, M., Joosten, H.: Landschaftsökologische Moorkunde. Schweizerbart, 2001 [1]
 • Stanová, V. (ed.): Rašeliniská Slovenska [2] Archivované 2015-04-11 na Wayback Machine

Externé odkazy upraviť

 • rašelina in: Ottův slovník naučný [3] Archivované 2013-01-20 na Wayback Machine (v tomto článku sa slovo rašelina používa v dvoch významoch – jednak ako to, čo dnes nazývame rašelinisko, a jednak v súčasnom význame)
 • Švehláková, H. et al.: Ekologické aspekty technické hydrobiologie, 2006 [4]

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Rašelinisko