Rasa (človek)

(Ľudská) rasa alebo (ľudské) plemeno je skupina ľudí so súborom podobných, dedične podmienených znakov, ktorými sa líšia od ostatných takýchto skupín.

Medzi atribúty rasy, podľa ktorých sa vyčleňuje konkrétna časť populácie patria:

  • biologické atribúty – rasy ľudí sa delili podľa biologických znakov ako tvar lebky, rast vlasov,farba pleti , postava…
  • kultúrne atribúty – rasy ľudí si vytvorili špecifické kultúrne vzory.

Základné rasy, tzv. veľké rasy (veľké plemená) sú [slovo rasa tu možno vždy nahradiť slovom plemeno]:

Krížením rôznych rás vznikajú miešanci, ktorí sú normálne plodní, a tým dokazujú, že obe rodičovské rasy patria do rovnakého druhu Homo sapiens.

Rasa podľa Taineho je vrodené a dedičné dispozície, ktoré si človek prináša so sebou na svet.