Rasa (človek)

(Ľudská) rasa alebo (ľudské) plemeno je zoskupenie ľudí založené na zdieľaných fyzických alebo sociálnych kvalitách do kategórií, ktoré sú spoločnosťou všeobecne považované za odlišné.[1]

Medzi atribúty rasy, podľa ktorých sa vyčleňuje konkrétna časť populácie patria:

  • biologické atribúty – rasy ľudí sa delili podľa biologických znakov ako tvar lebky, rast vlasov,farba pleti , postava…
  • kultúrne atribúty – rasy ľudí si vytvorili špecifické kultúrne vzory.

Základné rasy, tzv. veľké rasy (veľké plemená) sú [slovo rasa tu možno vždy nahradiť slovom plemeno]:

Krížením rôznych rás vznikajú miešanci, ktorí sú normálne plodní, a tým dokazujú, že obe rodičovské rasy patria do rovnakého druhu Homo sapiens.

Rasa podľa Taineho je vrodené a dedičné dispozície, ktoré si človek prináša so sebou na svet.

ReferencieUpraviť

  1. SCHAEFER, Richard T.. Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society. [s.l.] : SAGE, 2008-03-20. Google-Books-ID: YMUola6pDnkC. Dostupné online. ISBN 978-1-4129-2694-2. (po anglicky)