Rastlinné hormóny (tiež nazývané fytohormóny, alebo rastové látky) sú chemické zlúčeniny, ktoré sa tvoria v rastlinách v malej koncentrácii, vylučujú do okolia buniek, transportujú do inej časti rastliny a tam vyvolávajú určitý efekt. Sú to signály komunikácie medzi bunkami. Rastlinné hormóny sa vo veľkej miere syntetizujú len v určitej, konkrétnej časti rastliny (napr. rastový vrchol rastliny, koreň ...), hoci v menšej miere ich môžu tvoriť takmer všetky rastlinné bunky. Transport hormónov je väčšinou pasívny v cievnych zväzkoch rastlín (môžu sa trasportovať floémom alebo xylémom). Jedinou známou výnimkou je auxín, ktorý sa transportuje aj aktívne, smerom od vrcholu nadol z jednej bunky do druhej (existujú špecifické prenášače na auxín).

V cieľových bunkách vstupujú hormóny do špecifickej väzby s určitými bielkovinami, ktoré nazývame receptory. Následne sa spúšťa reťazec reakcií, ktoré vedú ku charakteristickej odpovedi cieľovej bunky. Mechanizmus fungovania hormónov v rastlinách je veľmi podobný mechanizmu hormonálneho účinku u živočíchov (vrátane človeka).

Rozdelenie upraviť

Rastlinné hormóny upraviť

 1. auxíny
 2. cytokiníny
 3. etylén
 4. giberelíny
 5. kyselina abscisová (ABA)
 6. brassinosteroidy (od roku 1998)

Ďalšie skupiny regulačných látok podobných hormónom upraviť

 1. kyselina jasmónová
 2. kyselina salicylová
 3. polyamíny
 4. kumaríny
 5. oxid dusnatý

Pozri aj upraviť