Reálny čas (počítače)

Proces bežiaci v reálnom čase je taký, ktorého prerušenie by znamenalo nesplnenie úlohy pre ktorú bol proces spustený (príkladom je spracovanie videofilmu v počítači. Videorekordér prehráva film do vstupu počítača, počítač film digitalizuje. Prerušenie digitalizácie v počítači nepreruší prehrávanie videorekordéra a vo výslednom zdigitalizovanom filme je chýbajúca časť zodpovedajúca dĺžke prerušenia). Takémuto procesu hovoríme aj kritický.