Červené tlačítko ThinkPad edge

Je to pesnička ktorá vznikla 26.10.2018 na zakladnej škole na hodine dejepisu pri projekte o

Egypte. Vytvorili ju žiaci 6.A triedi.