Títo redaktori si myslia, že tento redaktor je pre Wikipédiu veľkým prínosom: