Prispievať som začal 8. marca 2020. Zatiaľ ide väčšinou iba o opravu preklepov.

Nasledovní redaktori si myslia, že tento redaktor je veľkým prínosom pre Wikipédiu: