Mikšová je mestská časť Bytče, vzdialená asi 5 km v smere na Považskú Bystricu. S Veľkou Bytčou ju spája cesta II/507. Rozloha Mikšovej je 4 587 549 m². Mikšovú tvoria 3 ”časti” Starovec - Stará mikšová, Mikšová - terajšia mikšová, Beňov - Nachádza sa nad Mikšovu Poväčšinou chatová oblasť (sú tam aj normálne domi). Najprv znikla stara mikšová a beňov a v terajšej Mikšovej bol kaštiel Vlastnila ho rodina Medňanských, neskôr rodiny Novákovcov, Starýkovcov a Hozákovcov. Po tom, čo sa v obci začala stavať vodná elektráreň, kaštieľ odkúpili a mal padnúť za obeť plavebnej komore. Namiesto toho padol za obeť zubu času. Dnes je napoly rozpadnutý. "Bol to krásny kaštieľ. MObrázokal krásne vysoké dvojité dvere, vo vnútri látkové tapety, v záhrade strihané kríky a jazierko. Jednoducho niečo nádherné.

AKO VZNIKLO MENO BEŇOV?

Podľa ústneho podania starších býval v kaštieli v Mikšovej Móric Beňovský jeden rok. Po jeho odchode sa v Mikšovej narodil chlapec, čo dostal meno Móric.

Beňovskí vlastnili Maršovú, Rašov aj Beňov, ktorý nesie meno podľa rodu Beňovských. Neskôr sa odsťahovali do Vrbového.


V mikšovej je kostol ktoréro ho patrónom je patrón miništrantou Dominic Sávio.


MIKŠOVSKÁ ELEKTRÁREŇ:

Mikšová je kanálovou elektrárňou, ktorá až do vybudovania PVE Liptovská Mara bola našou najväčšou vodnou elektrárňou. Na budovanie derivačného kanála sa využili svahy na pravej strane, takže v celej dĺžke sa budovala len ľavostranná hrádza, pri elektrárni vysoká až 22 m.

Vďaka vysokému spádu má táto vodná elektráreň aj vysoký inštalovaný výkon 3x31,2 = 93,6 MW.

PARAMETRE VE MIKŠOVÁ
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 93,6 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 3x134 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1963
Priemerná ročná výroba 186,5 GWh