Redaktor:LacoR/Citácie

VšeobecneUpraviť

Pozri ajUpraviť

Ukážky citáciiUpraviť

Citovanie zo SMEUpraviť

presnejšie citovanie zo serveru sme.sk (včítane subdomén, ktoré zahŕňajú regionálne noviny MY)

Pomocou šablóny SMEUpraviť

 <ref name="SME-xxxxxxx">{{SME| | | |2022-08-19|priezvisko=|meno=}}</ ref>
 <ref name="SME-xxxxxxx">{{SME| <!-- URL --> | <!-- názov článku --> | <!-- dátum --> |2022-08-19|priezvisko=|meno=}}</ ref>
<ref name="SME-xxxxxxx">{{SME
 | priezvisko =                   <!-- Priezvisko autora (ak je uvedený) -->
 | meno =                      <!-- Meno autora (ak je uvedený) --> 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | názov článku =
 | url =
 | dátum =                     <!-- Dátum vydania článku -->
 | dátum prístupu =                 <!-- Dátum prístupu (citovania). Povinný parameter -->
}}</ ref>

{{SME|http://www.sme.sk/c/6698704/minuta-po-minute-papez-benedikt-xvi-rezignuje.html|Minúta po minúte: Pápež Benedikt XVI. rezignuje|11.2.2013|2013-02-12|priezvisko=|meno=}}


{{SME|http://www.sme.sk/c/6698704/minuta-po-minute-papez-benedikt-xvi-rezignuje.html|Minúta po minúte: Pápež Benedikt XVI. rezignuje}}


{{SME|http://www.sme.sk/c/6698704/minuta-po-minute-papez-benedikt-xvi-rezignuje.html}}


Prázdna citáciaUpraviť

 • citácie elektronického vydania do "jedného riadku"

<ref name="SME-xxxxxxx">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | odkaz na autora = | titul = | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = Denník SME | url = | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = | dátum prístupu = 2022-08-19 }}</ref>

 • citácie elektronického vydania
<ref name="SME-xxxxxxx">{{Citácia periodika   <!-- xxxxxxx - vhodná skratka -->
 | priezvisko =                   <!-- Priezvisko autora (ak je uvedený) -->
 | meno =                      <!-- Meno autora (ak je uvedený) --> 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautori = 
 | titul =                     <!-- Názov článku --> 
 | periodikum = sme.sk 
 | odkaz na periodikum = Denník SME 
 | rok =                      <!-- Len pri citovaní z tlačenej verzie -->
 | mesiac =                     <!-- Len pri citovaní z tlačenej verzie -->
 | ročník =                     <!-- Len pri citovaní z tlačenej verzie --> 
 | číslo =                     <!-- Len pri citovaní z tlačenej verzie --> 
 | strany =                     <!-- Len pri citovaní z tlačenej verzie -->
 | url = 
 | issn = 1335-4418
 | vydavateľ = Petit Press
 | miesto = Bratislava
 | dátum =                     <!-- Pri citovaní z elektronickej verzie -->
 | dátum prístupu = {{subst:dnes}}
}}</ref>

UkážkaUpraviť

{{Citácia periodika 
 | priezvisko = Prušová
 | meno = Veronika 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautori = 
 | titul = Vláda vymenila Harabinových kritikov v Súdnej rade
 | periodikum = www.sme.sk 
 | odkaz na periodikum = Denník SME
 | rok =
 | mesiac = 
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = http://www.sme.sk/c/6546451/vlada-vymenila-harabinovych-kritikov-v-sudnej-rade.html
 | issn = 1335-4418
 | vydavateľ = Petit Press
 | miesto = Bratislava
 | dátum = 26. 9. 2012 11:21
 | dátum prístupu = {{subst:dnes}}
}}

PRUŠOVÁ, Veronika. Vláda vymenila Harabinových kritikov v Súdnej rade. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 26. 9. 2012 11:21. Dostupné online [cit. 2013-01-12]. ISSN 1335-4418.

Citovanie z TK KBSUpraviť

Prázdna citáciaUpraviť

 • citácia v riadku (bez autora):

<ref name="TKKBS-xxxxx">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = | url = | vydavateľ = [[TK KBS]]| dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2022-08-19 }}</ref>

 • citácia v riadku (s autorom):

<ref name="TKKBS-xxxxx">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | titul = | url = | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2022-08-19 | vydavateľ = [[TK KBS]]}}</ref>

 • citácia s vysvetlivkami
<ref name="TKKBS-xxxxx">{{Citácia elektronického dokumentu
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | odkaz na autora = 
 | titul = 
 | url = 
 | dátum vydania = 
 | dátum aktualizácie = 
 | dátum prístupu = {{subst:dnes}}
 | vydavateľ = [[TK KBS]]
 | miesto = 
 | jazyk = 
}}</ref>

UkážkaUpraviť

<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
 | korporácia = TK KBS
 | odkaz na korporáciu = TK KBS
 | titul = V Bratislavskej arcidiecéze prebehli dve nové menovania
 | url = http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120327031
 | dátum vydania = 2012-03-27 12:30
 | dátum prístupu = 2012-12-01
 | vydavateľ = 
}}</ref>

TK KBS. V Bratislavskej arcidiecéze prebehli dve nové menovania [online]. 2012-03-27 12:30, [cit. 2012-12-01]. Dostupné online.

Citácia z catholic-hierarchy.orgUpraviť

 
<ref name="CH-xxxxx">{{Catholic-hierarchy|b|<!-- časť URL -->|<!-- Kapitola -->|2015-11-3}}</ref>

UkážkaUpraviť

<ref name="CH-Jantausch">{{Catholic-hierarchy|b|jantp|Bishop Pavol Jantausch †|26.8.2014}}</ref>

CHENEY, David M. www.catholic-hierarchy.org. [Cit. 2014-08-26]. Stránka Bishop Pavol Jantausch †. (angl.)

<ref name="CH-BB">{{Catholic-hierarchy|d|baby|Diocese of Banská Bystrica|26.8.2014}}</ref>

CHENEY, David M. www.catholic-hierarchy.org. [Cit. 2014-08-26]. Stránka Diocese of Banská Bystrica. (angl.)

Citovanie pdf súboru na webe (Dejiny BB diecézy)Upraviť

<ref name="Kollár história">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Kollár | meno = Pavol | titul = Stručné dejiny Banskobystrického biskupstva | url = http://old.bbdieceza.sk/files/pdf/dokumenty/kollardejiny%20bbbiskupstva.pdf | formát = PDF | vydavateľ = [[Biskupstvo Banská Bystrica]] | dátum prístupu = 2022-08-19 }}</ref>

<ref name="Kollár história">{{Citácia elektronického dokumentu 
 | priezvisko = Kollár
 | meno = Pavol
 | titul = Stručné dejiny Banskobystrického biskupstva
 | url = http://old.bbdieceza.sk/files/pdf/dokumenty/kollardejiny%20bbbiskupstva.pdf
 | formát = PDF
 | vydavateľ = [[Biskupstvo Banská Bystrica]]
 | miesto = 
 | dátum vydania = 
 | dátum aktualizácie = 
 | dátum prístupu = 2022-08-19
 }}</ref>

KOLLÁR, Pavol. Stručné dejiny Banskobystrického biskupstva [PDF]. Biskupstvo Banská Bystrica, [cit. 2012-12-19]. Dostupné online.

Citovanie z MKLUpraviť

 <ref name="MKL-XXXX">{{MKL|<!-- názov hesla -->|<!-- časť url -->|<!-- autor -->|2022-08-19}}</ref>

Citovanie Vlastivedného slovníkuUpraviť

 <ref name="VSOS-XXXX">{{VSOS
 | zväzok = 1
 | heslo = Bratislava
 | strany = 188-236 }}</ref>

Bratislava. In: Encyklopedický ústav SAV. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Ed. Kropilák, Miroslav a spol. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1977. 3 zv. (528 s.) Zväzok I, s. 188-236.

 <ref name="VSOS-XXXX">{{VSOS|3|Sklabinský Podzámok|38-39}}</ref>

Sklabinský Podzámok. In: Encyklopedický ústav SAV. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Ed. Kropilák, Miroslav a spol. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1978. 3 zv. (536 s.) Zväzok III, s. 38-39.

Citovanie Názvy obcí Slovenskej republikyUpraviť

 <ref name="Názvy obcí-XXXX">{{Názvy obcí|<!-- názov hesla -->|<!-- časť url -->|2015-08-28}}</ref>

{{Názvy obcí |120 Blažovce|Blažovce|2015-05-29}}

120 Blažovce. In: MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : Veda, 1998. [Cit. 2015-05-29]. Dostupné online. ISBN 80-224-0530-2.