Toto je účet bota, ktorého spravuje redaktor Maurits (Diskusia).

Nejde o bábkový účet, ale o technický účet, ktorý slúži na automatické alebo poloautomatické úpravy stránok Wikipédie.
Správcovia: ak bot nepracuje správne alebo spôsobuje problémy, zablokujte ho.

This bot adds, removes and changes interwiki's and applies cosmetic changes when it changes a page.

Please leave any comments or question on my Dutch talk page.