ScholastikosSVK
Dnes je 21. máj 2024.
Dobrá príležitosť spoznať niečo nové!
Heslo dňa: Studere, laborare, contendere et operam dare.
MNE
MNE I VÁM
VÁM
:
Títo redaktori si (prinajmenšom v uvedenom čase) mysleli, že ScholastikosSVK je prínosom pre Wikipédiu

Petinoh (diskusia)
20:04, 5. júl 2019 (UTC)

Robert Jahoda (diskusia)
21:42, 6. august 2019 (UTC)

Jetam2 (diskusia)
11:15, 12. august 2019 (UTC)

Nelliette (diskusia)
20:27, 23. august 2019 (UTC)

Luppus (diskusia)
03:11, 26. august 2019 (UTC)

Luky001 (diskusia)
10:44, 29. august 2019 (UTC)

Daevid (diskusia)
20:28, 31. august 2019 (UTC)

Lalina (diskusia)
01:06, 8. november 2019 (UTC)

TomášP
14:20, 8. november 2019 (UTC)

Belisarius (diskusia)
20:09, 10. november 2019 (UTC)

Exestosik (diskusia)
14:09, 1. marec 2020 (UTC)

Pe3kZA
20:46, 31. marec 2020 (UTC)

Ján Kepler (diskusia)
08:45, 1. máj 2020 (UTC)

Hisgeomaps (diskusia)
18:36, 11. júl 2020 (UTC)

Martin Jediny (diskusia)
17:57, 27. október 2021 (UTC)

V0lkanic (diskusia)
15:54, 26. máj 2023 (UTC)

FYI2023 (diskusia)
9:44, 4. október 2023 (UTC)

Fillos X. (diskusia)
7:35, 27. október 2023 (UTC)

:
Títo redaktori si to (prinajmenšom v uvedenom čase) nemysleli:

IP 2A02:...9110
17:28, 10. marec 2022 (UTC)


PRE ĽUDÍ

Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. – Poctivo žiť, nikomu neškodiť, každému priznať, čo mu patrí.
Ulp. D. 1,1,10,1

PRE UČITEĽOV WIKIPEDIZMU

...ak predsa len neinformovaného a neistého wikipedistu hneď na začiatku zaťažíme množstvom a rôznorodosťou látky, prichádza do úvahy jedno z dvoch: bud spôsobíme to, že editovanie preruší, alebo s vynaložením veľkej námahy, často aj za cenu pochybností, ktoré mladých ludí tak často odradia, ho privedieme prineskoro tam, kam on pohodlnejšou cestou, bez veľkej námahy a bez pochybností mohol prísť rýchlejšie.
Iust. Inst. 1,2, upravené

PRE ŠTUDENTOV WIKIPEDIZMU

Musíme sa neustále pýtať na metódy našej práce a skúmať, čo pre nás Wikipédia znamená. Z rozdielnych odpovedí na tieto zdanlivo primitívne otázky vyvierajú všetky problémy Wikipédie a všetky redaktorské spory. Sme viac ľudoví alebo odborní? Sme slovník, encyklopédia či skôr encyklopedický zborník? Sme otvorená komunita alebo zatvorená? Čo pre nás komunita vlastne znamená? Vážime si ju na toľko, aby sme nej vkladali svoj čas? Nie sú naše jasné odpovede na predchádzajúce otázky iba prázdne deklarácie? Musíme si uvedomovať, že Wikipédia je komunitné dielo tvorené mnohými ľudmi v časopriestore. Boj o Wikipédiu nemôže byť vyhraný tu a teraz. Vtláčame Wikipédii určitú podobu, pečať dobrých i zlých návykov. Čas a komunita nás však nakoniec vždy prekonajú. Konsenzus preto nie je iba prázdne slovo, mocenský nástroj či teraz prítomný okamih. Je to pohyblivá a odovzdávaná sila, ktorá vedie každé komunitné dielo v časopriestore vpred. Agresívna protisila ju môže spomaliť či umlčať, no vždy len dovtedy, kým má zdroj. Povzbudivá sila ho môže rozvíjať, no vždy len dovtedy, kým má zdroj. A každý ľudský zdroj je zároveň pominuteľný a zároveň plodenia schopný.
– ScholastikosSVK

PRACOVNÝ STÔL

mnou vytvorené stránky
pomôcky
pieskovisko
pieskovisko2
pieskovisko3
projekt zborník

PSP – slovenské slovníky – veľké písmená v RKC – slovenské exonymá
Wikipédia:WikiProjekt Transkripcia a transliterácia
poradie sekcií: Poznámky – Referencie – Ďalšia literatúra – Pozri aj – Iné projekty – Externé odkazy – Zdroj
Referencie
prepis z pinyinMY LANGUAGES – MOJE JAZYKY
Professional: English, Slovak, Czech
Advanced: German, Russian, Ukrainian, Polish
Basics: Latin, Slavic languages, Italian
Scripts: Latin, Cyrillic, Glagolitic, Greek, Coptic.

Na Wikipédii s prestávkou pôsobím 4 roky a 357 dní. Nie som späť, som vo dverách.

Som víťazom WikiJar SVE za roky 2020 a 2021 a slovenským veľvyslancom Ázie na Wikipédii za roky 2019, 2020 a 2022.

Niekto by ma mohol opísať ako imediatistu, avšak moje postoje k Wikipédii sú natoľko komplexné, že ich tento pojem sotva môže opísať.

Zaujímajú ma náboženské témy a zvlášť otázky sveta východného kresťanstva. Naopak iba okrajovo ma zaujímajú poreformačné vetvy kresťanstva. Najmä z historického hľadiska sa zaujímam o islam.

Zaujímam sa o históriu, osobitne o koniec antiky, stredovek a dejiny práva. Moderné politické dejiny naopak len okrajovo. Som zakladateľom portálu Byzantská ríša.

Venujem sa právu
(oblasťami môjho záujmu sú osobitne súkromné, rímske a kánonické právo).

Potrpím si na úplnosť a správnosť citácií (nemám napríklad rád [s.l.]) a v prípade ak je to možne, aj na používanie odborných publikácií. Mám veľké zásoby literatúry a v prípade potreby viem pomôcť.

Nemám rád falošnosť a dvojaký meter. Žiaľ, často sú na Wikipédii uplatňované. A nie správcami.

Som skôr proti prechyľovaniu cudzích ženských priezvisk, hoci ho uplatňujem.

Som zásadne proti:
a) osobným útokom
b) používaniu termínu Česko-Slovensko pre obdobie celých československých dejín
c) obdobnému presadzovaniu nadradenosti jazyka nad vecnou stránkou veci

Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation
Toto je osobná stránka redaktora Wikipédie.

Ak ju vidíte na inom serveri, pravdepodobne je to kópia Wikipédie. Uvedomte si, že si prezeráte neaktuálnu kópiu a užívateľ, ktorému táto stránka patrí, nemá s týmto serverom zrejme žiadne vzťahy. Originál redaktorskej stránky nájdete na https://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:ScholastikosSVK .