Nazdar. 16 rokov a 179 dní.

Môj robot: Vegbot

INZERÁTY:

Nástroje:

Nasledovní redaktori si myslia, že tento redaktor je veľkým prínosom pre Wikipédiu: