Nazdar. 14 rokov a 143 dní.

Môj robot: Vegbot

INZERÁTY

  • Stále hľadám pôvod týchto veršov: Strieľajú do otcov a do detí; naši verní bratia Sovieti. počul som to ako kvalitnú sólo opileckú serenádu
  • Učím sa Javu. Hľadám pomoc.

Nástroje:

Symbol thumbs up white.svg Nasledovní redaktori si myslia, že tento redaktor je veľkým prínosom pre Wikipédiu: