Redaktorka:Eryn Blaireová/Pracovný stôl

Ngc1990.jpg

Toto je moja pracovná redaktorská podstránka. Nachádzajú sa tu rôzne ťaháky, odkazy, na ktoré by som sa inak musela dlho preklikávať, moje pieskovisko a skrátka všetko, čo by mi nemalo špatiť moju redaktorskú stránku.

Druhá pracovná podstránka je tu.

Moje krásne šablóny:Upraviť

PomocníkUpraviť

Jeden zaujímavý odkaz

Mnou založené články

ŠablónyUpraviť

DebilníčekUpraviť

 • Metre na kilometre za hodinu: násobiť číslom 3,6
 • Kilometre na metre za sekundu: deliť číslom 3,6


 • Na konci roku treba pripraviť na portáloch šablóny pre 52. týždeň nasledujúceho roku.

ŤahákUpraviť

infobox kozmická misia


{{Infobox Kozmická misia |
 názov misie  = STS- |
 znak      = |
 raketoplán   = |
 posádka    = |
 kozmodróm   = [[Kennedyho vesmírne stredisko]] |
 rampa     = [[štartovací komplex 39|39-]] |
 štart     = |
 pristátie   = |
 trvanie    = |
 perigeum    = |
 apogeum    = |
 doba obehu   = |
 inklinácia   = |
 obehy     = |
 vzdialenosť  = |
 hmotnosť    = ? (pri štarte) <br />
         ? (pri pristátí) |
 foto posádky  = |
 popis     = |
 predchádzajúca = [[STS-]] |
 nasledujúca  = [[STS-]] |
}}
 
<small>V zátvorkách je uvedený celkový počet letov do vesmíru vrátane tejto misie.</small>

 {{Infobox Kozmonaut
  |Meno        = 
  |Portrét       = 
  |Popis        = 
  |Typ         = 
  |Štpríslušnosť    = 
  |Dátum narodenia   = 
  |Miesto narodenia  = 
  |Dátum úmrtia    = 
  |Miesto úmrtia    = 
  |Zamestnanie     = 
  |Súčasné_zamestnanie = 
  |Predch_zamestnanie = 
  |Kozmonaut od    = 
  |Kozmonaut do    = 
  |Hodnosť       = 
  |Čas vo vesmíre   = 
  |Misie        = 
  |znaky        = 
 }}
 

Šablóna Preklad:

{{Preklad
 | jazyk = cs
 | článok = 
 | revízia = 
 }}

Nie príliš obľúbený infobox hviezda:


{{Infobox hviezda začiatok |
  meno=Meno hviezdy }}
 
{{Infobox hviezda obrázok |
  obrázok=obrázok |
  titulok=nepovinný titulok }}

{{Infobox hviezda pozorovacie dáta |
  epocha=Epocha súradníc |
  súhvezdie=názov súhvezdia |
  rektascenzia=rektascenzia |
  deklinácia=deklinácia |
  zdanlivá magnitúda=zdanlivá magnitúda }}

{{Infobox hviezda charakteristika |
 trieda=hviedna trieda |
 b-v=B-V farba |
 u-b=U-B farba |
 premenná=typ premennosti }}

{{Infobox hviezda astrometria |
 radiálna rýchlosť=Radiálna rýchlosť |
 pohyb ra=Zdanlivý pohyb (RA) |
 pohyb dec=Zdanlivý pohyb (dec) |
 pozičný uhol=Pozičný uhol |
 paralaxa=Paralaxa |
 p_chyba=Chyba paralaxy |
 absolútna magnitúda=Absolútna magnitúda }}

{{Infobox hviezda detail |
 zdroj=[url zdroja] |
 hmotnosť=Hmotnosť |
 polomer=Polomer |
 svietivosť=Svietivosť |
 teplota=Teplota | }}
 metalicita=% Slnka |
 rotácia=Rotácia |
 vek=Vek |

{{Infobox hviezda visbin |
 meno=Meno spoločníka |
 perióda=Doba obehu |
 polos=Veľká polos |
 excentricita=Excentricita |
 inklinácia=Inklinácia v stupňoch |
 uzol=Výstupný uzol |
 periastron=Periastron }}

{{Infobox hviezda katalóg |
 označenia=Iné katalógové označenia }}

{{Infobox hviezda referencie |
 Simbad=Hľadaný reťazec |
 ARICNS=Kód }}
|}
 

PieskoviskoUpraviť

Ako napísať dobre čitateľný článok? Tu je zopár tipov:

 • Dbaj na dobré členenie textu. Čím je text viac členený, tým je čitateľnejší. Oddeľuj odseky. Hojne používaj rozdelenie dlhších článkov na kapitoly a podkapitoly. Nerob novú podkapitolu pre každú vetu, ani pre každý odsek, ale vytvor ju vždy, kedy je to možné a zmysluplné. Podobné prvky vymenovávaj nie v riadku, ale v bodových, prípadne číslovaných zoznamoch.
 • Čo najviac používaj krátke vety. Rozdeľuj súvetia. Ak to nejde, vystriedaj aspoň občas dlhé súvetie kratšou vetou.
 • Nepoužívaj zbytočne odborný jazyk. Sme síce encyklopédia, ale ak je možné odborný výraz nahradiť spisovným a významovo totožným jednoduchším pojmom, urob to. Nie každý totiž môže zložitejšiemu, zvlášť nenalinkovanému, pojmu rozumieť.
 • Buduj text logicky. Postupuj od základných informácií k menej dôležitým informáciám a informáciám, ktoré zo základných informácií vyplývajú.
 • Nepíš v článku o zložitých veciach a pojmoch, ak si ich predtým nevysvetlil. Obzvlášť to platí v prípadoch, kedy na tieto veci neexistujú a ani neplánujú byť samostatné články. Aj pri nalinkovaných heslách je ale dobré aspoň stručne ozrejmiť, o čo ide, ak je ich pochopenie kľúčové pre porozumenie celému článku.
 • Ak je to možné, čo najmenej opakuj slová. Používaj synonymá. Pamätaj, že existujú aj iné slovesá ako „byť“.
 • Vyvaruj sa balastným slovíčkam a informáciám. Snaž sa na odovzdanie informácie použiť čo najmenej slov. Vyhýbaj sa opakovaniu menej podstatných informácií a detailov. Podstatné informácie pripomínaj, no inými slovami, ako si ich spomenul prvý raz.
 • Obmedz používanie trpného rodu, ako napr. "bol spustený, bol začatý" a podobne. Trpný rod je často výsledkom doslovného prekladu z iných jazykov, ale pre slovenčinu je neprirodzený. Príklad: "Návrh bol odsúhlasený dňa..." nahraď za "vedenie/komisia návrh odsúhlasila dňa...", prípadne "návrh odsúhlasili dňa...".
 • Ak dopĺňaš informáciu do už existujúceho článku, prečítaj si predtým celý článok. Je totiž možné, že daná informácia sa v ňom už vyskytuje, no na inom mieste, ako si hľadal. Takisto je možné, že sa v ňom objavuje protirečivé tvrdenie k tvojej informácii. To je samo osebe v poriadku, no názory z rozličných zdrojov sa musia zlúčiť a podať tak, aby bolo zrejmé, že autor článku si je ich rozporuplnosti vedomý.
 • Dbaj na správny slovosled. Pri prekladoch mysli na to, že iné jazyky majú zaužívané iné slovosledy ako slovenčina. Vety je preto potrebné po doslovnom preklade upraviť, aby vyzneli prirodzenejšie.
 • Nezahlcuj čitateľov priveľkým nakopením číselných údajov. U mnohých tém existujú na čísla infoboxy. Ak nie, zváž aj použitie tabuľky. V texte spomeň číselnú informáciu len vtedy, ak ju chceš nejako okomentovať. Pre lepšiu predstavu a priblíženie čitateľom skús zasadiť číselné informácie do kontextu a používaj prirovnania, napr. „čo je desaťkrát toľko, ako meria...“ „čo je viac ako má xy, ale menej, ako má...“.