Oxidačno-redukčná reakcia

druh chemickej reakcie, pri ktorej nastáva oxidácia jednej a redukcia druhej látky
(Presmerované z Redukcia (chémia))

Oxidačno-redukčná reakcia (skrátene redoxná reakcia, zriedkavejšie aj redukčno-oxidačná reakcia) je druh chemickej reakcie, pri ktorej nastáva oxidácia jednej a redukcia druhej látky. Oxidácia a redukcia sú navzájom prepojené deje, ktoré prebiehajú pri redoxných reakciách, čiže tam, kde prebehla oxidácia, musela prebehnúť aj redukcia. Dochádza pritom k odovzdávaniu a prijímaniu valenčných elektrónov, pričom nemusia vždy vznikať ióny.

Príklady redoxných reakcií

upraviť

V prírode sa s redoxnými reakciami stretávame hlavne pri horení a korózii kovov. Chémia

C0 + O20 → CIVO2-II
  • Oxidácia: C0 - 4e- → CIV
  • Redukcia: O20 + 4e- → 2O-II
2Na0 + F20 → 2NaIF-I
  • Oxidácia: 2Na0 - 2e- → 2Nal
  • Redukcia: F20 + 2e- → 2F-l

Pozri aj

upraviť