Referendum v Bielorusku v roku 1995

Referendum v Bielorusku v roku 1995 bolo prvé referendum konajúce sa v nezávislom Bielorusku. Konalo sa 14. mája 1995. Obsahovalo štyri otázky, ktoré sa týkali ekonomickej integrácie s Ruskom (1), zrovnoprávnenia ruštiny s bieloruštinou (2), zavedenia novej vlajky a štátneho znaku (3) a zmien Ústavy, ktoré by umožňovali predčasné voľby, ak parlament poruší Ústavu (4). Podľa oficiálnych výsledkov boli všetky štyri otázky schválené minimálne tromi štvrtinami hlasov, pričom volebná účasť dosiahla 64,8%.

Podľa stanoviska OBSE boli v priebehu volieb porušené medzinárodné štandardy.

Pozadie

upraviť

Prezident Alexander Lukašenko sa pokúsil usporiadať podobné referendum o štátnych symboloch už v roku 1993, ale nepodarilo sa mu získať podporu parlamentu. Dva mesiace pred referendom v roku 1995 navrhol osobne návrh vlajky, ktorá pozostávala z dvoch zelených pruhov a jedného širokého červeného pruhu. O niečo neskôr boli navrhnuté nové návrhy, ktoré napokon išli do referenda a uspeli v ňom.


Výsledky

upraviť

Štatút ruštiny

upraviť
Súhlasíte s udelením rovnakého štatútu ako má bieloruština ruštine?
Možnosť Počet hlasov %
Za 4 017 273 86,8
Proti 613 516 13,2
Neplatné/prázdne hlasovacie lístky 192 693
Celkovo 4 823 482 100

Integrácia s Ruskom

upraviť
Súhlasíte s krokmi prezidenta, ktoré sú zamerané na ekonomickú integráciu s Ruskom?
Možnosť Počet hlasov %
Za 3 622 851 78,6
Proti 988 839 21,4
Neplatné/prázdne hlasovacie lístky 211 792
Celkovo 4 823 482 100

Štátne symboly

upraviť
Súhlasíte s návrhom na zavedenie novej štátnej vlajky a štátneho znaku?
Možnosť Počet hlasov %
Za 4 020 001 87,0
Proti 602 144 13,0
Neplatné/prázdne hlasovacie lístky 201 337
Celkovo 4 823 482 100

Rozpustenie parlamentu

upraviť
Súhlasíte s nutnosťou zaviesť zmeny do Ústavy Bieloruskej republiky, ktoré umožnia predčasné rozpustenie Najvyššieho Sovietu prezidentom v prípade systematického alebo hrubého porušenia Ústavy?
Možnosť Počet hlasov %
Za 3 749 266 81,4
Proti 857 485 18,6
Neplatné/prázdne hlasovacie lístky 216 731
Celkovo 4 823 482 100

Dekréty o novej štátnej vlajke a štátnom znaku podpísal bieloruský prezident 7. júla 1995. Ruština sa stala druhým úradným jazykom Bieloruska a jej dominantná pozícia voči bieloruštine (jazyku menšiny obyvateľov Bieloruska) sa tým ešte viac upevnila.