Referendum v Bielorusku v roku 1996

referendum v Bielorusku

Referendum v Bielorusku v roku 1996 bolo druhé referendum konajúce sa v nezávislom Bielorusku. Konalo sa 24. novembra 1996. Obsahovalo sedem otázok, z ktorých štyri boli navrhnuté prezidentom a tri parlamentom. Otázky sa týkali zásadných zmien do Ústavy štátu, zmeny pravidiel predaju pozemkov, zrušenia trestu smrti, zmeny organizácii regionálnej a mestskej administrácii atď. Podľa oficiálnych výsledkov boli dva návrhy prezidenta schválené, všetky návrhy parlamentu odmietnuté, pričom volebná účasť dosiahla 84,14 %.

Podľa stanoviska OBSE boli v priebehu volieb porušené medzinárodné štandardy.

Výsledky

upraviť

Návrhy prezidenta

upraviť
Súhlasíte s prenesením sviatku nezávislosti Bieloruskej Republiky na deň oslobodenia Bieloruska od nemeckých vojsk vo Veľkej Vlasteneckej vojne?
Možnosť Počet hlasov %
Za 5 450 830 88,18
Proti 646 708 10,46
Neplatné/prázdne hlasovacie lístky 83 925
Celkovo 6 101 463 100