Reflektor

rozlišovacia stránka

Reflektor môže byť:

 • všeobecne: povrch (cielene) odrážajúci svetlo
 • duté zrkadlo zo skla alebo kovu
 • svetlomet
 • v astronómii: zrkadlový ďalekohľad, ktorého objektívom je duté zrkadlo, pozri reflektor (astronómia)
 • v jadrovej fyzike: časť reaktora okolo aktívnej zóny, slúžiaca na refukciu počtu neutrónov unikajúcich z aktícnej zóny, pozri reflektor (jadrová elektráreň)
 • v optike: objektív s dutým zrkadlom bez farebnej chyby a s malým clonovým číslom, pozri reflektor (optika)
 • v televíznej technike: časť TV antény, ktorý sa nachádza za žiaričom a slúži na zamedzenie vzniku tzv. „duchov“ na obrazovke príjimača, pozri reflektor (TV)
 • v doprave:
  • svetlomet
  • odrazové sklo alebo iný povrch cielene odrážajúci svetlo, používané na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.