Regionalizmus

rozlišovacia stránka

Regionalizmus môže byť:

  • hospodárske, politické a kultúrne hnutie (založené v 19. stor. vo Francúzsku) snažiace sa o väčšiu samostatnosť jednotlivých regiónov (krajov) a oblastí proti centrálnej moci štátu, pozri regionalizmus (polické hnutie)
  • v medzinárodných vzťahoch: vytváranie/existencia spoločnej identity a cezhraničných zoskupení a spolkov v rámci nejakého regiónu, pozri regionalizmus (regionálna integrácia)
  • spoločenská činnosť zaoberajúca sa prírodovedeckým, hospodárskym, historickým, sociálnopolitickým a kultúrnohistorickým štúdiom určitého kraja, pozri regionalizmus (štúdium kraja)
  • v etnológii: jav vyskytujúci sa v určitom kraji, pozri regionalizmus (etnológia)
  • v jazykovede: výraz, ktorého použitie je obmedzené na isté regióny jazykového areálu, pozri regionalizmus (jazykoveda)
  • v umení všeobecne: v umení USA realistický štýl odmietajúci mesto a tamojšiu techniku a propagujúci scény vidieckeho života, ktorý dosiahol vrchol v 30. rokoch 20. storočia, pozri regionalizmus (umelecký štýl)
  • v literatúre: v literatúre USA literárna perspektíva, ktorá sa stala populárnou počas Vojny juh proti severu, a pri ktorej sa detailne opisovali regióny USA, pozri regionalizmus (literatúra USA)
  • v architektúre: tendencia o zachovanie krajovej svojbytnosti, pozri regionalizmus (architektúra)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.