Regionalizmus

rozlišovacia stránka

Regionalizmus môže byť:

  • hospodárske, politické a kultúrne hnutie (založené v 19. stor. vo Francúzsku) snažiace sa o väčšiu samostatnosť jednotlivých regiónov (krajov) a oblastí proti centrálnej moci štátu, pozri regionalizmus (polické hnutie)
  • v medzinárodných vzťahoch: vytváranie/existencia spoločnej identity a cezhraničných zoskupení a spolkov v rámci nejakého regiónu, pozri regionalizmus (regionálna integrácia)
  • spoločenská činnosť zaoberajúca sa prírodovedeckým, hospodárskym, historickým, sociálnopolitickým a kultúrnohistorickým štúdiom určitého kraja, pozri regionalizmus (štúdium kraja)
  • v etnológii: jav vyskytujúci sa v určitom kraji, pozri regionalizmus (etnológia)
  • v jazykovede: výraz, ktorého použitie je obmedzené na isté regióny jazykového areálu, pozri regionalizmus (jazykoveda)
  • v umení všeobecne: v umení USA realistický štýl odmietajúci mesto a tamojšiu techniku a propagujúci scény vidieckeho života, ktorý dosiahol vrchol v 30. rokoch 20. storočia, pozri regionalizmus (umelecký štýl)
  • v literatúre: v literatúre USA literárna perspektíva, ktorá sa stala populárnou počas Vojny juh proti severu, a pri ktorej sa detailne opisovali regióny USA, pozri regionalizmus (literatúra USA)
  • v architektúre: tendencia o zachovanie krajovej svojbytnosti, pozri regionalizmus (architektúra)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.