Regolit (alebo zvetralinový plášť), z gr. rhegos - pokrývať + lithos - kameň, je nespevnený heterogénny materiál, pokrývajúci povrch Zeme, Mesiaca, niektorých asteroidov, ako aj iných planét.

Slávny odtlačok topánky v zvetralinovej vrstve Mesiaca.

Na Zemi je súčasťou regolitu pôdna vrstva, nespevnené úlomky hornín (aluviálne sedimenty), pochádzajúce zo zvetrávacích procesov. Vo všeobecnosti je to „všetko medzi nezvetranými skalami a vzduchom“.

MesiacUpraviť

Prakticky celý povrch Mesiaca je pokrytý regolitom, zvaným aj „mesačný prach“, holá skala sa nachádza iba v niektorých strmých kráterových stenách. Zvetralinová vrstva sa vytvorila počas 4,6 mld. ročnej histórie Mesiaca dopadmi meteoritov a mikrometeoritov. Vrstva zvetralín má v priemere 4-5 m, v starých horských regiónoch aj 10-15 m. Priemer jednotlivých zŕn je približne 100 µm.

AsteroidyUpraviť

Dôsledkom dopadov meteoritov na povrch asteroidov je tiež vznik regolitovej vrstvy, čoho dôkazom sú snímky povrchu asteroidu Eros, prípadne misia japonskej sondy Hayabusa na planétku Itokawa.