Regresívna dedukcia

Regresívna dedukcia je dedukcia, ktorá vychádza z teorém a vedie späť k axiómam. Regresívna dedukcia má povahu dôkazu. Opakom regresívnej dedukcie je progresívna dedukcia.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.